Rapport från Tele2s årsstämma

Var: Hotel Rival, Stockholm.

Närvarande: 260 aktieägare, samt anställda och representanter från media.

Vad beslutades: vanliga göromål samt att avslå ett antal förslag från en enskild aktieägare. Mer om det senare.

Vad gjorde Folksam: frågade Tele2 om vilka principer Tele2 arbetar efter för att förhindra att deras teknik inte används så att stater eller regimer kränker de mänskliga rättigheterna samt hur dessa efterlevs. Folksam frågade också efter exempel på situationer och affärer där de grundläggande mänskliga rättigheterna varit hotade.

Vad svarade Tele2: att detta är mycket komplexa men väldigt relevanta frågor. Man arbetar efter fyra principer. Dessa är 1. man följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag 2. har en tät dialog med svenska staten och UD som är de som äger frågorna om påverkan av andra stater 3. för en aktiv industridialog och 4. har kontakt med relevanta NGO:s typ Amnesty och Human Rights Watch.

Övriga frågor: som tidigare år så får Tele2 en hel del rena konsument- och kundtjänstärenden att tackla på sina stämmor. Samma man som på fjolårets stämma deklarerade att han skulle byta bort andra operatörer till förmån för Tele2:s tjänster, hade nu synpunkter på kundtjänst- och speditionshanteringen. Stämmans ordförande var förberedd på detta och hänvisade denna frågeställare, och eventuella övriga, till den person på Tele2 som är ytterst ansvarig för service och som var på plats på stämman.

Även Aktiespararna och representanter från Swedbank Robur hade frågor till Tele2.

Övrig info: ja, som nämndes inledningsvis så hade den aktieägaren som i tidigare inlägg på bloggen gått under namnet “filibustern” inte mindre än sju egna förslag till stämman. Samt en del synpunkter i övrigt. Bland förslagen fanns flera riktigt tänkvärda idéer, som siktade på att främja mångfald och jämställdhet men  som tyvärr  drunknade i den allmänna fadda bismaken av totalt haveri när samma aktieägare kallade styrelsen för manschauvinistisk och rasistisk.

Ytterligare info: som ni kan se är den vanliga bilden från stämman
inte med. Istället har min absoluta favorit, Tele2:s reklambärare Fåret Frank, poserat i lite nya miljöer.

Frank med Folksams chef för Ansvarfullt ägande Carina Lundberg Markow

Frank med Kungen och Drottningen

Frank med en styrelse bestående uteslutande av kvinnor

Frank som fotad av Mattias Klum