Rapport från SEB bolagsstämma

Var: Konserthuset, Stockholm

När: 29 mars 2012

Närvarande: ca 400 pers

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor och ett belöningssystem.

Vad gjorde Folksam:  Vi sa att SEB har ett mycket bra hållbarhetsarbete speciellt  med avseende på miljö och det är glädjande att se att det utvecklas positivt varje år. SEB antog en hållbarhetsstrategi för ett par år sedan och 2011 infördes SEB:s koncerngemensamma ställningstaganden och branschpolicies. Folksam bad VD berätta om:

  1.  Om hur denna strategi har implementerats i bankens verksamhet och hur man säkerställer att man gör framsteg?  Har det varit skillnad i förståelsen av detta i den svenska respektive den utländska delen av banken?
  2. Hur ska SEB ska uppnå målet att hållbarhet ska bli en integrerad del av verksamheten,  dvs en kärnkompetens, till 2012?
  3. SEB rapporterar ganska utförligt om detta och använder Global Reporting Intitiatives riktlinjer.  Ni har dock valt den lägsta rapporteringsnivån C. Vad är bakgrunden till att SEB valt en så pass låg rapportnivå, har banken några planer på att utvidga rapporteringen till åtminstone B-nivå?
  4. Nordeas VD sa i förra veckan att jämställdhet är svårt. Det verkar inte som det är lika svårt för SEB.  Det finns fortfarande något fler män på chefspositioner än kvinnor trots att arbetskraften utgörs av  en majoritet kvinnor.  Vad beror detta på och vad  uppfattar  VD som de största hindren i jämställdhets- och mångfaldsarbetet?

Vad svarade  SEB:

1-2.  VD beskrev hur SEB har tagit in hållbarhet i sina kreditbeslut.  Nästan alla medarbetare, 93 procent, har gått den interna utbildningen i hållbarhet. Banken köper numera grön el och försöker föra in hållbarheten i stort och smått.

3. VD berättade att banken i sin Hållbarhetsredovisning, som publicerades samma dag, har klivit upp ett steg och numera rapporterar på nivå B enligt GRI

4.  VD menar att det är viktigt att coacha kvinnor för att hjälpa dem att bli mer synliga.  Hon vill ha minst ett kvinnonamn vid varje chefsrekrytering,  om det nu inte är någon kvinna som passar så tvingas ändå tillsättande chef att identifiera den kvinna som skulle  ha valts om de tvingades. Banken har på så sätt fått en reserv med kvinnor och dessa  får oftast ett nytt jobb inom ett år.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde en rad frågor och var kritiska till att de finansiella målen inte offentliggörs.  Aktiespararna var också kritiska till ersättningsnivåerna för de ledande tjänstemännen. En aktieägare ville berömma sina lokala rådgivare OCH ha in detta i protokollet men han  var samtidigt missnöjd med att de inte hanterar kontanter på kontoret vid Frölunda Torg. Filibustern  var med även på SEB stämman och ställde frågor men meddelade att han denna gång skulle på andra trevligheter och därför skulle  fatta sig extremt kort (alla applåderade). Innan han gick  hann han med att förolämpa ordföranden (som dock tog det med fattning). En kvinnlig aktieägare frågade om det blivit fler kvinnliga kunder i banken pg av en kvinnlig VD? Nej säger VD, men fler kvinnliga aktieägare.

Övrig info :Ordföranden sade i sitt tal att banksektorn är samhällets blodomlopp, i publiken viskades  det   – Vad är då hjärtat för att inte tala om hjärnan. VD sade att SEB ska bli bäst i Norden.