Rapport från JM bolagsstämma

Var:  JM:s huvudkontor, Solna

När: 26 april 2012

Närvarande: ca 150 deltagare

Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor inklusive ett belöningsprogram och smärre förändringar av bolagsordningen.

Vad gjorde Folksam:

  1. Folksam sa att vi var  mycket glada att JM under 2011 beslöt att skriva under FN:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande Global Compact. Vi bad VD berätta något om den påverkan detta kan leda till i JM:s verksamhet?
  2. En viktig del med hållbarhetsarbetet är redovisning och rapportering. JM:s redovisning håller en bra nivå men vi  undrade om det fanns några planer på att börja rapportera mer systematiskt via redovisningsstandarden GRI Global Reporting Initiative.
  3. JM har en bra finansiell styrka bättre än de flesta i branschen. Frågan är dock om det räcker? Vad händer om det blir en bostadsbubbla? Kan VD säga något om de stresstester och känslighetsanalyser som görs?

Vad svarade  JM:

  1. JM frågar sina underleverantörer om MR och miljö, tveksamma fall kontrolleras närmare.  Det har tillexempel gällt postboxar producersat i Kina och klinkers producerade i Turkiet.
  2. JM håller på med en intern utvärdering av sin hållbarhetsrapportering. VD tror att de nog ska klara GRI nivå C under 2012.
  3. Finansdirektören svarade ingående och engagerat på frågan om den finansiella stabiliteten. Han berättade om JM:s interna kapitalallokeringsmodell och om de operationella risker som hade identifierats. Svaret gav onekligen ett intryck av att JM har stor koll på sina risker.

Övriga frågor: En sktieägare har synpunkter på att på en av de bilder som visas ligger en bebis farligt nära kanten, skärpning krävdes. Aktiespararna håll ett långt anförande med dystra aktiekurskurvor och en ap-fond frågade om utvärdering av belöningssystemet.

Övrig info:  VD berättar att man anställt 100 ungdomar under 2011 och att man numera installerar USB uttag i alla nya kök.