Rapport från Getinges bolagsstämma

Var: Hotell Tylösand, Halmstad

När: 28 mars 2012

Närvarande: ca 400

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor.

Vad gjorde Folksam:  Eftersom Getinge har ett  bra hållbarhetsarbete som  hävdar sig väl jämfört med branschen och konkurrenter särskilt vad avser miljö gav vi välförtjänt beröm. Enligt Getinges uppförandekod ska företaget och dess anställda skall vara ansvarstagande och engagerade deltagare inom företagets verksamhetsområden för att bygga ett för framtiden hållbart samhälle. Med detta följer att Getinge uppmanar leverantörer, agenter, konsulter och andra samarbetspartners att så långt deras inflytande sträcker sig också följa dessa principer.  Detta  används vid utvärderingar av nuvarande och potentiella samarbetspartners

Folksam frågade hur Getinge hanterar  detta i praktiken? Finns det en global leverantörsstandard med definierade krav på leverantörerna gällande socialt ansvarstagande?  Hur hanteras underleverantörer  och hur kontrolleras att de följer Getings uppförandekod?

Vad svarade  Getinge: Att man använt hållbarhetsfrågorna i sin interna företagsprocess. Getinge har skrivit in hållbarhetskrav i vissa upphandlingsavtal men inte i alla. Getinge har många underleverantörer och vissa av dessa har redan egna uppförandekoder som man inte vill ändra.

Övriga frågor: Getinge fick även frågor om jämställdheten i bolaget.  VD svarade då att det fanns mycket få kvinnor med rätt profil som söker den typen av ledande posgter som Getinge erbjuder. När den senaste verksamhetschefen gick i pension hade man ett hundratal sökanden men endast en av dessa var kvinna. Nuvarande KL består av 4 civ ek, 1 civ ing 1 PhD 1 BA i organisationsteori , vi tror dock att det vd syftade på var  yrkererfarenhet från medicinsk teknik.  Ordförande tillade  att ett bra mål för koncernledningen vore att de ska bli lika jämställda som styrelsen.  En annan  aktieägare ville att Getinge skulle bygga en Carl Bennet stadium i Halmstad.

Övrig info: VD visade bilder på läskiga operativa ingrepp, Folksams ägarrepresentant blev lätt svimfärdig.