Rapport från årsstämma i Kinnevik

Tre kvinnor på scen - vd Mia Brunell Livfors, ordförande Cristina Stenbeck och stämmans sekreterare Lisen Almgren

När: 7 maj 2012

Var: Rival, Stockholm

Vad beslutades: Omval av styrelsen, incitamentsprogram och annan formalia.

Vad gjorde Folksam? Frågade hur Kinnevik påverkar kärninnehaven Tele2 och Millicom så att de tar ansvar för att den teknik de tillhandahåller inte används på ett sätt som kränker yttrandefrihet och integritet. Telekom är en möjlighet för människor att fritt kommunicera men en lika stor möjlighet för stater och regimer att använda sig av för att avlyssna, kartlägga eller tysta regimkritiker.

Vad svarade Kinnevik? Kinneviks vd svarade de tar frågan på största allvar och delar synen på att det finns problem. Kinnevik kräver av bolagen att de följer ex OECDs riktlinjer och det finns även CSR-kommittéer i företagen där Kinnevik är verksamma. Tele2 följer de lagar som finns på olika marknader men medverkar inte till avlyssning. För Millicoms del så saknar många länder där de är verksamma lagar kring dessa frågor och här har företaget chans att vara med och utveckla och påverka lagstiftningen.

Övriga frågor: Många långa frågor från en enskild aktieägare som stämmans ordförande vid flera tillfällen försökte avbryta. Aktiespararna ställde även frågor och berömde ordförande Cristina Stenbecks tal.

Allmänna intryck: Om vi bortser från den enskilde aktieägarens frågor och synpunkter så var stämman avslappnad och både vd och ordförande höll informativa presentationer.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm