Rapport från Bolidens årsstämma

Var: Folkets Hus, Boliden.

Närvarande: 227 personer.

Vad beslutades: vanliga göromål.

Vad gjorde Folksam: frågade Boliden om deras nya organisationssystem New Boliden Way, som syftar till att öka effektiviteten och minska resursförbrukningen, även har bäring på det finansiella.

Vad svarade Boliden: att alla nyckeltal påverkas av detta och för några särskilda poster finns en stark koppling, bland annat vinst per aktie. Om produktionen stabiliseras, ökas effektiviteten och gör att de standardiserade processerna leder till en organisk tillväxt, vilket i sin tur ger finansiellt utrymme och möjlighet för att jobba med kontinuitet.

Övriga frågor: Aktiespararna var de enda som hade frågor förutom Folksam. Temat för stämman var guld, och var förlagd till Skellefteås närhet, och representanten från Aktiespararna vågade sig på en jämförelse mellan stadens hockeylag och bolaget, som sponsrar laget, och undrade om guld var Bolidens nya fokusområde. Det är det inte, svarade ordföranden. Guld är en, lycklig, sideffekt av koppar- och zinkbrytning som är Bolidens kärnverksamhet.

Övrig information: bland de ”vanliga göromålen” ingick precis som vanligt, att välja en styrelse. Valberedningens ordförande föreslog omval av sittande styrelse som fick möjlighet att presentera sig via bilder som projicerades på en vit vägg samtidigt som de ställde sig upp i stolsraderna. När en av de manliga styrelseledamöterna ställde sig upp, konstaterade styrelsens tillika stämmans ordförande, att det minsann var samma slips på bilden såväl som idag. Det konstaterades dock att skjortan var ny, och valberedningens ordförande konstaterade att just det, den nya skjortan, fick representera förnyelsen av styrelsen.

Bonus: Boliden har för vana att förlägga sina årsstämmor vid produktionsanläggningar. Ifjol var det vid Aitikgruvan i Gällivare, i år i Boliden utanför Skellefteå. Årsstämman kombineras med en runtur och guidning av området och produktionen, vilket ger oss en bra inblick i verksamheten och är något som uppskattas.