Rapport från Eniros årsstämma

Folkligt, festligt, fullsatt... nästan.

 

Var: Näringslivets Hus, Stockholm.

Närvarande: Totalt 52 personer, varav 25 röstberättigade aktieägare.

Vad beslutades: vanliga göromål.

Vad gjorde Folksam: frågade hur Eniro ställer sig till att skriva under FN:s Global Compact och inkorporera principerna i sin uppförandekod.

Vad svarade Eniro: principerna i Global Compact ställer man sig bakom och ser man på var och en av de tio principerna så är Eniros uppförandekod helt i linje med dessa.

Övriga frågor: ställdes av Aktiespararna och från engagerade aktieägare. Bland annat frågor om valberedningens sammansättning och arbete efter att en av de större ägarna (Skandia Liv) sålt sitt innehav.

Även frågor av rent företagsteknisk natur huruvida det finns varumärkesskydd inte bara för företagsnamn utan även för sifferkombinationer. Detta med anledning av att Eniros nummerupplysning 118 118 har konkurrenter med snarlika nummerkombinationer. Svaret från Eniros jurist är att det finns sådant skydd men samtidigt måste alla nummerupplysningstjänster i Sverige börja med 118. Alltid lär man sig någonting nytt av att gå på stämmor…

Övriga/allmänna intryck: Eniro är en av de årsstämmor som vi går på som samlar minst antal aktieägare. De ibland storslagna och publika folkfesterna som (lokala) storbolag dukar upp för, ersätts här av det intimare. Frågorna från Folksam fyller ändå samma funktion, och svaren är lika genomtänkta och viktiga som på andra stämmor. Dessa frågor och svar ger oss möjlighet att visa boalgen vad som är viktigt för våra kunder och bolagen får en möjlighet att svara på frågor som berör fler än bara oss.