Lansering av Barnrättsprinciper som ska hjälpa företag att ta större ansvar

Unicef, Rädda Barnen och FN:s Global Compact har lanserat en serie riktlinjer som ska kunna hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. Den 25 april var vi med vid lanseringen av principerna för Norden.

Företag har en unik möjlighet att påverka – och med barnrättsprinciperna kan företagen ta CSR-arbetet till en högre nivå. Principerna täcker ett brett spektrum av viktiga frågor, exempelvis förbud mot barnarbete, rimliga arbetsvillkor för unga och föräldrar, barnsäkra varor och tjänster, stöd till barn i katastrofer och etisk marknadsföring.

Principerna uppmanar världens företag att arbeta med barns villkor bland annat genom sina policies och uppföljnings- och efterlevnadsmekanismer.
– Jag uppmanar samtliga av världens företagsledare att verkligen ta till sig innebörden i Barnrättsprinciperna. När det gäller barn måste vi alla göra mer, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande.

Genom Barnrättsprinciperna får företagen inspiration och vägledning samt konkreta redskap som kan användas i verksamheten. Framtagandet av Barnrättsprinciperna har föregåtts av en lång process med konsultationer i 20 länder där olika aktörer har bidragit. Över 600 företag, myndigheter, organisationer, fackföreningar – och inte minst barn och unga har fått komma till tals. Sammanlagt har flera tusen individer deltagit i processen.

10 riktlinjer

 

1. Ta ansvar för, och respektera barns rättigheter och bidra till att stödja de mänskliga rättigheterna för barn.

2. Bidra till avskaffandet av barnarbete, bland annat i all affärsverksamhet och i affärsrelationer.

3. Erbjud anständigt arbete för såväl unga som föräldrar och vårdgivare.

4. Se till att barn i alla verksamheter och anläggningar har fullgott skydd.

5. Se till att produkter och tjänster är säkra, och arbeta för att stödja barns rättigheter genom dem.

6. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och stöder barns rättigheter.

7. Respektera och stöd barns rättigheter i förhållande till miljön och till förvärvande av mark.

8. Respektera och stöd barns rättigheter i alla säkerhetsarrangemang.

9. Hjälp till att skydda barn som drabbats av olyckor.

10. Arbeta för att stärka gemenskapen och för regeringars insatser att skydda och uppfylla barns rättigheter.

Läs rapporten här

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf