Rapport från Assa Abloys årsstämma

Nye ordföranden Lars Renström avtackade Gustaf Douglas

Var:Moderna Muséet, Stockholm

Avtackningen roade

Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare samt förändringar i styrelsen. Ordförande sedan många år Gustaf Douglas avgick och ersattes av Lars Renström.

Vad gjorde Folksam? Frågade om Assa Abloys jämställdhetsarbete som fått en uppryckning de senaste åren.

Vad svarade Assa Abloy? Bolaget har infört tydliga jämställdhetsmål samt ett flertal aktiviteter för att öka andelen kvinnliga ledare. Exempelvis har en intern arbetsmarknad skapats för att alla ska veta vilka jobb som utannonseras och ha möjlighet att söka dem. 

Övriga frågor: Aktiespararnas representant ställde frågor om bland annat varumärket. En italienska som representerade Venedigs borgmästare och andra parter i Venedig ifrågasatte beslutet att flytta en fabrik i Venedig och ställde men hänsyn till detta ett tiotal frågor.

Allmänna intryck:Den avgående ordföranden bidrog med personliga reflektioner från sin tid i bolaget. Den nye

Svanberg i videohälsning

ordföranden höll en underhållande avtackning med många bilder och videohälsningar.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm