Rapport från Skanskas årsstämma

Några minuter innan stämman drog igång

Var: Berwaldhallen, Stockholm

Närvarande: Närmare 300 personer.

Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare samt omval av styrelsen. Sverker Martin-Löf klev efter tio år ner från ordförandeposten och ersattes av Stuart Graham. Martin-Löf blir dock kvar i styrelsen.  

Vad gjorde Folksam? Frågade om vad Skanskas ambitiösa miljöarbete, arbete för mänskliga rättigheter och med affärsetik betyder för bolagets framgång. Skanska har sedan fler år kvalificerat sig på FTSE4Good’s Social Responsibility Index och vd:n Johan Karlström var förra året nr 32 på listan över Sveriges miljömäktigaste.

Vad svarade Skanska? Dessa är mycket centrala frågor för oss och jag anser att ett företag som Skanska ska vara med och ta ett samhällsansvar. Samtidigt ser vi att det är stor efterfrågan på detta. Det som är bra för samhället är också bra för våra affärer.  I många länder ställs hårda krav på hållbarhetsarbete och har vi inte den kompetensen får vi inte ens vara med och tävla om uppdragen. När det gäller energiförbrukning så bygger vi på

Äldre herre njöt av bakelse och kaffe

endast 50 procent av vad normer kräver i energiförbrukning. När vi sedan säljer i nästa steg får vi ett ökat värde. Det är fantastiskt att se att allt detta går hand i hand.

Övriga frågor: Endast Aktiespararnas vd ställde frågor, men desto fler. Bland annat undrade han om bolagets nollvisioner. Varför inte tydligare mål istället?

Allmänna intryck: Avslappnad stämning i Berwaldhallen där aktieägarna både innan och efter stämman bjöds på bakelser och kaffe för att fira Skanskas 125 år. På scen underhöll Fat String Quartet med en hel del ABBA-låtar innan stämman inleddes.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm