Rapport från NCCs årsstämma

 

Var: Grand Hotel, Stockholm

Närvarande: Vinterträdgården full med folk.

Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare samt nyval av styrelseledamöterna Olof Johansson och Sven-Olof Johansson. Incitamentsprogrammets halva del handlade om att få ned arbetsplatsolyckorna. Första gången jag ser ett bonusprogram med en direkt koppling till en sådan fråga. “Olyckor skadar inte bara människor utan också vår lönsamhet”, sa ordförande. Bra initiativ!

Vad gjorde Folksam? Frågade om förra årets beslut om ny koncernstrategi för arbetsmiljö och säkerhet samt en ny koncernstrategi för miljö. Uppförandekoden reviderades även förra året. Vad innebär dessa beslut lite mer konkret för NCC:s verksamhet? Kan vd ge några exempel?

Vad svarade NCC? NCCs vd pratade om gröna upphandlingar, om grön asfalt, om hur Global Compact ställer krav på dem och hur bolaget jobbar brett med hållbarhetsfrågorna. Arbetsplatsolyckorna är stort fokus framöver.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde många frågor, bland annat om bolagsordningen. Enskilda aktieägare frågade om varför det inte sitter några kvinnor i styrelsen. Han hade dock missat att det finns kvinnor i styrelsen.

Allmänna intryck: Avslappnad stämning även om ordförande Billing sa att han var nervös. Lite virriga frågor från vissa aktieägare men i övrigt trevlig. Fin avtackning av Marcus Storch som lämnade styrelsen efter många år.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm