Rapport från SCAs årsstämma

I goodiebagen till stämmans besökare fanns toalettpapper och pappersnäsdukar.

Var: Folkets Hus, Stockholm

Närvarande: Oklart, i efterhand insåg jag att någon röstlängd aldrig presenterades.

Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare samt nyval av styrelseledamöterna Louise Julian och Bert Nordberg. Sören Gyll avtackades efter 15 år.

Vad gjorde Folksam? Frågade om vad utnämningen som ett av världens mest etiska bolag (enligt amerikanska Ethisphere-institutet) innebär för SCA. Samt desto viktigare, vad det ambitiösa miljöarbetet och arbetet för mänskliga rättigheter samt med affärsetik innebär för företagets framgång.

Vad svarade SCA? Vd svarade att det är inspirerande att vara bättre än konkurrenterna. Att hållbarhetsarbetet gör att de mest kompetenta medarbetarna kan rekryteras. Men även att aktieägare lockas. Över 20 procent av SCAs aktieägare har starka kriterier för hållbarhet när de gör sina investeringar. Hållbarhetsarbetet stärker även varumärket vilket höjer bolagets värde på sikt. I sin presentation nämnde vd även att hållbarhet är ekonomi och att det är affärer.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde finansiella frågor, enskilda aktieägare undrade om bland annat fördelningen av private label och egna varumärken. En fråga rörde även skatt. Representanten från Andra AP-fonden frågade om hur blöjanvändningen ser ut i Asien och hur man resonerar kring det. Birgitta Wistrand från Fredrika Bremer-förbundet frågade valberedningen om dess bakgrund och arbete med att öka mångfalden i styrelsen. Sista yttrandet var ingen fråga utan ett konstaterande om hur aktieägarens morfar – pråmbyggaren – för många många år sedan brukade tala om att det kommer en dag när “den gula faran tar över”. Detta apropå expansionen i Kina.

Allmänna intryck: Avslappnad stämning där publiken verkade nöjd med både aktiekursens utveckling och lunchtallriken som bjöds på innan stämman.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm