Rapport från Fabeges stämma

 

Var: Norra Latin, Stockholm

Närvarande: cirka 100 personer. “Plus anställda och kreditgivare”, enligt bolagets och stämmans ordförande Erik Paulsson

Vad beslutades: vanliga göromål plus att för femte året i rad godkänna en extra ersättning till ordförande Paulsson på närmare en miljon kronor.

Vad gjorde Folksam: frågade vd om vilka krav Fabege ställer på sina underleverantörer ur hållbarhetssynpunkt och om de finner dessa krav positiva eller negativa ur finansiellt aspekt.

Vad svarade Fabege: att de ställer samma krav på sina underleverantörer som på sig själva. De upplever att de idag får bra material, att de underleverantörerna undviker utsläpp, att de ska minska transporter och att handla lokalt. De flesta underleverantörer uppfyller dessa krav men det finns några som Fabege kan påverka genom att ställa dessa krav.

Vidare upplever Fabege det som finansiellt mycket bra att ha ett bra hållbarhetsarbete då det är ett krav från många investerare och hyresgäster och att hållbarhetsarbete betalar sig väl.

Övriga frågor: Aktiespararna, som var de enda förutom Folksam som ställde frågor, undrade om den ersättning som utgår till Erik Paulsson och som i förslaget kallas ”särskilt arvode för att bistå koncernledningen i viktiga projekt” nu förekommit så ofta att det borde bakas in i den ordinarie ersättningen. Vd förklarade att i projektet Arenastaden bistår Paulsson med så mycket extratid att han måste kompenseras och att dessa insatser kommer att fortgå till år 2015. Styrelseledamot Mats Qviberg la till att han själv med en årlig ersättning om 200 000 kr känner sig överbetald i förhållande till Paulssons ersättning om 835 000 kr när man ser till hur mycket tid Paulsson lägger ned.

Allmänna intryck: en snabb och trevlig stämma utan större överraskningar.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

För att ni ska få en bild av twitterflödet finner ni nedan ”tweetsen” från Fabeges stämma:

#Fabege delar ut utvärderingsenkät om hur man upplever stämman, lokalerna och vd:s anförande på väg in på stämman

– Dagens stämma hålls på skånska. Härligt och exotiskt mitt i Stockholms asfaltsdjungel #Fabege

– Även #Fabeges vd tackar sina medarbetare för det goda finansiella resultatet. Medarb. som han är mkt stolt över

– Alla verkar inte fängslade av vd:s anförande. Aktieägaren bakom Hankatten har somnat och snarkar #Fabege

– Investerare och hyresgäster ställer sådana krav på hållbarhet idag att det är finansiellt lönsamt att vara bra på det #Fabege

– Ordf. förtydligar vad han säger för det fall ngn inte förstår hans skånska. Följer Erik Paulsson månne @etikkatten på twitter?

– Bidde inte mer än två frågor från publiken. Aktieägaren bakom snarkar gott vidare gnm revisorns berättelse #Fabege