Rapport från Husqvarnas bolagsstämma

Var: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Närvarande: Omkring 300 pers

Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare samt nyval av styrelseledamöterna Katarina Martinson och Hans Linnarson.

Vad gjorde Folksam? Frågade om Husqvarnas arbete medmänskliga rättigheter i leverantörsled, framför allt i Asien där bolaget har många leverantörer.

Vad svarade Husqvarna? Vd betonade att samma krav som ställs på leverantörer i Europa ställs även på de i Asien. Bolaget har anställda i Indien och i Kina som arbetar med kontroller och audits.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor, liksom  Sista frågan kom när stämman egentligen var avslutad. En aktieägare undrade om det han hört om att Husqvarna skulle skänkt betongsågar för ett värde av 1 mkr till Japan efter tsunamin var sant. Han tyckte det visade en humanistisk sida av företaget. Vd bekräftade och möttes med applåder.

Allmänna intryck: Avslappnad stämning där många talade om sitt småländska arv.

/ Emilie Westholm