Rapport från Swedbanks bolagsstämma

Var:  Dansens Hus

Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 400 stycken plus en hel del anställda på . Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media

Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning, återköpsprogram och arvode till dessa samt ett förslag om möjlighet för styrelsen att inrätta ett konvertibelprogram. Aktiespararna levererade genomtänkt kritik på de båda sistnämnda. En ny styrelseledamot, en kvinna med imponerande erfarenhet valdes in i styrelsen.

Vad gjorde Folksam:  Vi frågade om bankens hållbarhetsarbete, om jämställdhet och om de finansiella målen i ett antal frågor.

  1. På Nordeas bolagsstämma var svenska statens representant mycket kritisk till Nordeas finansiella mål om 15 procets avkastning på eget kapital eftersom det enligt deras analys var långsiktigt orimligt. Vad säger ni om detta,  Swedabank har samma mål?
  2. Swedbank har ett mycket bra hållbarhetsarbete som tillfredsställer även den mer kräsne hållbarhetsentusiasten. Swedbank rapporterar ganska utförligt om detta och använder Global Reporting Intitiatives riktlinjer. Ni har dock valt den lägsta rapporteringsnivån C. Vad är bakgrunden till att ni valt en så pass låg rapportnivå och har banken några planer på att utvidga rapporteringen till åtminstone B-nivå?
  3. Det finns fortfarande något fler män på chefspositioner än kvinnor trots att arbetskraften görs av cirka 63 procent kvinnor och 37 procent män. När man tittar på könsfördelningen för alla chefer i Swedbank finner vi att 56 procent är män. Högre upp bland ledande befattningshavare har finner vi att hela 70 procent är män. Det är en förbättring sedan botten året 2010 när motsvarande siffra var 80 procent män.  Kan VD kommentera detta och berätta om hur han tänker sig framtiden?
  4. Förra året frågade jag om den höga andelen kvinnliga chefer i Baltikum och om det där fanns en risk för att män diskriminerades. Jag fick inte något tydligt svar då så jag tänkte upprepa denna fråga. Kan VD berätta något om vad detta beror på? Ser VD någon risk för att män diskrimineras i de baltiska staterna?

Sen blev det en bonusfråga som kom direkt från en Folksamkund som också är aktieägare i banken. Michael Wolf är du feminist?

Vad svarade Swedbank:

VD menar att 15 procent  är ett realistiskt avkastningsmål. Han hänvisar till bankens stresstester och säger att Billigare pengar är inte lösningen.

Om hållbarhetsrapporteringen säger han att Swedbank jobbar på att bli bättre på att rapportera men att de det senaste åren mest har ägnat sig att göra saker och inte att rapportera dem.   Han öppnar dock för en förändring och säger nu kan det vara dags att bli lite bättre.

Om jämställdhet säger han att det är en viktig fråga  och att banken vill bli bäst i klassen. Det tar tid att göra radikala förändringar och man påverkas mycket av sin omvärld. I Baltikum är situationen den omvända och kvinnor har tränat länge på att ta ansvar för ekonomin. Kvinnor ligger längre fram än män i där. I  Sverige finns inte samma tradition och  i Baltikum handlar det om att fostra männen.

Om VD är feminist får vi aldrig veta.

Övriga frågor: det ställdes många frågor. Väldigt många frågor där ett par inte ens var en fråga utan istället ganska plumpa påståenden.  De flesta frågorna visade dock på engagerade och intresserade aktieägare. de handlade om öppettider, antalet kontor, finansiellt fikonspråk och vad det innebär att vara en oberoende styrelseledamot. Namnet på nya arenan dök också upp i kritiska ordalag.

Allmänna intryck: Ordförandes anförande lät nästan exakt lika dant som det Nordeas ordförande levererade, fast på småländska och lite mer ödmjukt.  VD höll ett välformulerat tal med ett par minnesvärda one-liners:

Banker ska vara förtroendegivande  och inte vara beroende av skattebetalarna

Banker är lika mycket en app som ett kontor numera

Våra kunder och media börjar förstå oss