Rapport från Electrolux bolagsstämma

Var:  Stockholm Waterfront

Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 300 stycken plus en hel del anställda på. Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media

Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning m m. Två nya styrelseledamöter valdes in, en ingenjör en ekonom, män båda.

Vad gjorde Folksam:  Vi frågade om bankens hållbarhetsarbete och om olycksfallsfrekvensen i företaget.

  1. Electrolux har ett mycket bra hållbarhetsarbete som tillfredsställer även en analytiker med höga krav hållbarhetsentusiasten. Enligt årsredovisningen står konsumentprodukterna med bästa miljöprestanda för ca 7 procent av försäljningen samtidigt som de utgör 15 procent av vinsten. Det är glädjande siffror men samtidigt undrar man om prissättningen på miljöprodukterna kanske ligger väl högt? Kan VD berätta om hur Electrolux resonerar kring prissättningen på dessa produkter? Hur ser VD på marknaden för produkter med hög miljöprestanda i framtiden?
  2. Ni säger att Electrolux under 2011 minskade olycksfrekvensen med 42 procent och att visionen är helt olycksfria arbetsplatser. Vad är de största problemen som VD ser för att kunna uppnå visionen?

Vad svarade Electrolux

Alla produkter är energieffektiva i Electrolux.  De mest energieffektiva är dyrast att tillverka och har därför högst pris.
Vad som är problemet med att få ner arbetsplatsolyckorna går inte vd in på  men  han är tydlig med att de ska ner till noll. Vd tycker att de historiskt höga olycksfallsstatistiken i Electrolux  är mycket olycklig.

Övriga frågor: det ställdes inte så många frågor.  De flesta frågorna visade dock på engagerade och intresserade aktieägare.  Aktiespararna påpekar att man betalar bra löner till koncernledningen,  väl bra kanske? Vi måste betala rejält för att få bra medarbetare vi jobbar ju globalt säger ordförande .Vi skämmer inte bort folk i onödan.

Allmänna intryck: Ordförandes berättar formellt om styrelsens verksamhet och om de omdaningar som sker inom bolaget. VD höll ett engagerat tal  i bästa amerikanska stil. Hans taleskonst  imponerade speciellt som det handlade om brödrostar och intelligenta hushållsmaskiner.

Han visade också sin vana trogen en kul reklamfilm som handlar om vad föräldrar hittar på när barnen är borta. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n1-Z4wQBZEk&feature=youtube_gdata_player[/youtube]