Rapport från Nordeas bolagsstämma

Var: Aula Magna Stockholms Universitet

Närvarande: ca 700 personer

Vad beslutades: att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Vad gjorde Folksam?:  Vi frågade om Nordeas jämställdhetsarbete i fyra frågor.

Nordea är tydlig sin hålbarhetsredovisning med ni arbetar för att uppnå jämställdhet på alla nivåer i banken. Det finns fortfarande något fler män på chefspositioner än kvinnor trots att arbetskraften görs av cirka 59 procent kvinnor och 41 procent män. När man tittar på könsfördelningen för alla chefer i Nordea finner vi att 54 procent är män men går vi högre upp finner vi att 85 procent av de ledande befattningshavarna i Nordeagruppen är män. Motsvarande siffra för banken isolerat är att hela 88 procent är män. Detta trots att det borde finnas en hel del kvinnor att välja mellan.

1. Min första fråga till VD är därför hur han kommenterar att det verkar vara så mycket svårare att hitta dugliga kvinnliga högre chefer? Uppenbarligen har ju Nordeas valberedning lyckats väsentligt bättre efter som styrelsen endast innehåller 70 procent män.

2. Nordea har en strategi för att komma till rätta med detta genom att ni infört en regel om att det ska finnas minst en kvinna på var tredje kandidat till varje ledande position. Min andra fråga är om denna strategi gäller även för högre chefer?

3. Ni säger också att ni under 2012 ska anstränga er för att identifiera och uppmuntra kvinnliga kandidater. Min tredje fråga till VD är om han kan ge några exempel på hur detta ska gå till?

4. Min sista fråga gäller hållbarhetsredovisningen. Finns det något särskilt skäl till att Nordea inte redovisar löneskillnader mellan män och kvinnor?

Vad svarade Nordea?:  VD svarade att jämställdhet var en svår fråga men att Norda arbetade med att identifiera talanger. Han berättade att Nordea har en pool med “särskillda talanger” och att det i denna grupp finns många kvinnor. Han menade att det har hänt mycket på jämställdhetsområdet, speciellt i Sverige, de senaste åren.  En av tre ska minst vara kvinnor bland kandidaterna till en ny ledande post.  Några löneskillnader ville man inte redovisa, trots att det ingår som en punkt  i GRI rapporteringen. Varför tänkte han återkomma till vid ett senare tillfälle.

Övriga frågor/allmänna intryck:  Lättsam stämning med där de flesta aktieägare verkade nöjda efter en god lunch. Allra mest nöjd var Styrelsens ordförande Björn Wahlroos som höll ett långt inledningsanförande där han beskrev bankerna som det viktigaste för näringslivet.  Lika nöjd var inte svenska staten som rösta kritiserade både belöningsprogrammet och ersättningspolicyn.  Svenska staten gillade inte heller avkastningsmålet om 15 procnt på eget kapital. -Ska man då tacka nej till investeringar som kan ge 12 procent, frågade statens representant retoriskt.  VD fick tillfälle att svara på frågor från Folksam, Aktiespararna och en två aktiesparare.  Stämman tog 3,5 timme och inkluderade röstningar med votering.