Rapport från Castellums bolagsstämma

Var: Chalmers, Göteborg.

Närvarande: cirka 350 personer

Vad beslutades: bland annat riktlinjer för ersättning till tio ledande befattningshavare och val av Charlotte Strömberg som ny styrelseordförande.

Vad gjorde Folksam: frågade om Castellum överväger att skriva under FN:s Global Compact och arbeta och rapportera enligt dessa principer.

Vad svarade Castellum: att bolaget är verksamt i Sverige och till viss del i Danmark och att dessa länders lagstiftning täcker in alla relevanta frågor och att skriva under olika initiativ och rapportera till och kring dessa tar tid och kostar pengar och att det viktigaste är att det rätta beteendet finns i organisationen, inte på papper.

Övriga frågor/allmänna intryck: Stämmans ordförande Sven Unger konstaterade att i och med att det idag serverades både rött och vitt vin till delikatesstallriken före stämman, så kanske frågan om just detta från ifjol inte kommer att ställas men att det kanske finns andra frågor. Förutom Folksam ställde Aktiespararna frågor om det finansiella, återköp av aktier och vad bolaget ska använda de sedan tidigare återköpta aktierna till.

Citatet: valberedningens ordförande om den föreslagna kandidaten till styrelseordförande ”hon har både den kompetens och den tid som krävs för uppdraget”.