Konsten att ta ansvar för investeringar

Vi får ibland frågor om hur vi kan vara ägare i företag som uppenbarligen har visat brister i sitt handlande. Hos oss på Folksam arbetar vi en hel del med företagsdialog som ett redskap att påverka de bolag vi investerar spararnas pengar i. Företagsdialog är en bred, inkluderande och fortlöpande process mellan ett företag och dess ägare. Det är en allt mer vanlig metod som ansvarsfulla investerare använder även internationellt. Bakgrunden är att fler och fler ägare har åtagit sig att agera som ansvarsfulla och därigenom lägger en växande tonvikt på företagens sociala ansvar och kräver öppenhet och en tydlig redovisning av riskfaktorer av sina investeringar.

En nackdel är att processen ofta kräver lång tid för att de riktigt goda resultaten ska visa sig. Det tar tid att förmå företagen att inse fördelarna med att engagera sig i en dialog med de av sina ägare som ställer andra krav än de rent finansiella. Det finns dock gott om exempel på att företagsledare så småningom ser fördelarna med att ha en nära dialog med sina ägare också när det gäller bolagsansvar. Det kan resultera i viktiga förändringar som företaget kan använda i sitt bygge av företagskultur . Även innan de riktigt tydliga resultaten dröjer ger ofta dialogen positiva fördelar genom att företagen tar klagomål på allvar och hantera dem på ett tillförlitligt och snabbt sätt. De lyssnar mer och lär från dialogen med ägare och andra intressenter.

Alternativet till att engagera sig i en företagsdialog är välja att sälja av innehavet när ett företag inte lever upp till kraven på socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Vi på Folksam tvingas från tid till annan att välja denna väg när vi inte får någon positiv respons . När endast uteslutning återstår finns inte längre någon möjlighet att påverka framåt utan endast att bestraffa tidigare handlingar.

Daniel Sachs  som är vd för investmentbolaget Proventus och ordförande i Daniel Sachs stiftelse har skrivit ett intressant debattinlägg i Expressen där han understryker vikten av att näringslivet tar ansvar för mångfaldsfrågorna i samhället. Han pekar på flera viktiga uppgifter för näringslivet. Att sätta sig på läktaren och avstå från att påverka är i detta sammanhang samma sak som att ge upp.