Jämställdhet ett nollsummespel?

Idag pratar Carina om Folksams jämställdhetsarbete vid PRI:s konferens i Paris. Samtidigt har jag precis läst en lång artikel som beskriver en riktigt dyster bild av hur kvinnors framgångar går sida vid sida med mäns motgångar.

Men först Carina och PRI. PRI står för Principles for Responsible Investment och är FN:s initiativ för ansvarsfulla placeringar. Folksam var med att ta fram dessa principer och var också bland de första att skriva under dem när de lanserades 2006. Det innebär att Folksam i sina investeringar tar hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Carina kommer idag att prata om Folksams arbete med att påverka företag att bli mer jämställda. Det är inte bara en mänsklig rättighet att ha samma möjligheter oavsett kön. Vi är övertygade om att jämställda bolag fattar bättre strategiska beslut, förstår marknaden. Olika undersökningar visar även att jämställda bolag är mer lönsamma än icke-jämställda bolag.

Det här är ett faktum som även tas upp i artikeln jag nämnde ovan. Avsaknad av kvinnor på toppen beskrivs numera som ”brain drain” och att företagen är dåliga på att behålla talanger. En studie vid Colombia Business School och University of Maryland analyserade de 1500 största amerikanska bolagen från 1992 till 2006 och kom fram till att de som hade kvinnor på toppositioner presterade bättre. Särskilt i de fall då bolagen hade vad forskarna kallade en ”innovationsintensiv strategi” där ”kreativitet och samarbete är särskilt viktigt”.

Precis som artikelförfattaren skriver så är det svårt att veta vad som är hönan eller ägget. Kanske bidrar kvinnor till bättre resultat, kanske har företag med bättre resultat lättare att rekrytera och behålla duktiga kvinnor. Kanske är det en kombination. Klart verkar i alla fall vara att kvinnor både har lättare att få jobb och också anstränger sig mer för att få ett jobb. I alla fall på så sätt att de i större utsträckning än män studerar vidare.

“One would think that if men were acting in a rational way, they would be getting the education they need to get along out there,” says Tom Mortenson, a senior scholar at the Pell Institute for the Study of Opportunity in Higher Education. “But they are just failing to adapt.”

Och det är här nånstans som artikeln börjar visa den – som det nästan framställs – sorgliga baksidan med kvinnors framsteg på arbetsmarknaden. Kvar bakom sig ser de ut att lämna outbildade män som är de första som förlorar jobben när lågkonjunkturen kommer. De mansdominerade branscherna brukar drabbas först och hårdast när ekonomin står still. Och där kvinnor hittar jobb i nya branscher, inom traditionellt kvinnliga områden, vill eller kan männen inte ta en plats.

Det är svårt att sammanfatta artikeln helt, och jag slutar här. Men har du tid så läs! Slutsatsen styrker framför allt – tycker jag – det här med att jämställdhet verkligen inte bara handlar om kvinnors rättigheter utan också om mäns rättigheter. Gamla föreställningar och fördomar om vilka vi är utifrån våra kön har tidigare hindrat kvinnor från så mycket i livet. I framtiden, och redan idag, är män lika mycket drabbade av de gamla könsrollerna, om än på andra sätt.

/Emilie Westholm