Frågor och svar – en sammanställning av vår närvaro på vårens årsstämmor

Vårens, och kanske årets, intensivaste period är när vi besöker årsstämmorna till de börsbolag där vi har störst aktieinnehav. Den delen av våren är nu tillända. Alla frågor vi ställde, och alla svar vi uppfattade att vi fick, finns sammanfattat i en rapport som ni finner här.

Det här är tredje året som vi har en intagit en uttalat aktiv roll i samband med att vi närvarar på årsstämmorna i de största innehaven och tar en uttalad aktiv roll. Vi tror att vi genom att ställa frågor inte bara i direktdialog med företagen, utan även via just årsstämmorna som är en lite mer offentlig tillställning än när vi ses mellan skål och vägg, kan bidra till att öka intresset för de frågor som vi driver, nämligen frågor om miljöarbete, arbete med mänskliga rättigheter, jämställdhet, ersättningsprogram med mera.

Sammanställningen i rapporten bygger på de frågor som vi ställde och hur vi uppfattade att vd:n eller ordföranden svarade. Det är väl lika bra att vi här och nu flaggar för att det kan ha smugit sig med något fel, där vi hört eller uppfattat fel. Till skillnad från mejlfrågor eller debattartiklar i tidningar, så dokumenteras svaren inte riktigt på samma sätt när de ställs muntligt.

Vi hoppas att ni finner sammanställningen intressant. Har ni några frågor eller synpunkter, får ni gärna höra av er till oss på vår gemensamma mejladress corporate-governance@folksam.se.