Twittras det inte så finns det inte

Har med stigande förvåning noterat att det har förekommit twitter-förbud och  försök att stopps rapporter från vissa svenska publika bolagsstämmor i år. Först var det Fabege som inte vill släppa in obehagliga murvlar och nu senast den uppmärksammande HQ stämman där  det utlystes ett direktrapportsförbud när stämmo-ordförande klagade på journalister som rapporterade från stämman. Jag tycker detta är direkt löjligt. En bolagsstämma är en publik tillställning och då får man tåla publik insyn. Vad spelar det för roll när denna insyn blir allmänt tillgänglig?  ska vi hindras från att twittra, blogga eller facebooka från stämmorna? Och i så fall varför då? Direktsända bolagsstämmor börjar bli vanligt runt om i världen. Själv satt jag som klistrad framför datorn under BP:s bolagsstämma för ett par veckor sedan när Svanberg skulle försvara de gröngula färgerna. Nästa år hoppas jag något svenskt bolag vågar sig på samma grepp. Varför inte TeliaSonera eller Nordea? Bolagvi alla äger gemensamt via vårt svenska medborgarskap och pensionssparande.

Vi älskar kanske inte journalisterna alltid, men att skjuta på pianisten är inte en bra strategi.