Den perfekta styrelseordföranden

  • Omdöme, intelligens och karaktär
  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Betydande erfarenhet från näringslivet
  • Allmän förståelsen för den verkställande ledningen funktioner som marknadsföring, ekonomi, företagsstrategi och riskhantering
  • Viljan och förmågan att ägna tid och uppmärksamhet åt att fullgöra de förpliktelser som krävs av en ordförande
  • Förmåga att förstå aktieägarnas intressen som helhet snarare än särintressen eller grupper
  • Personliga och professionell integritet och sunda värderingar.

Detta är egenskaper jag tycker man kan kräva av en ordförande i ett större bolag, noterat eller offentligt ägt.

Ordföranden har en central roll. Ledarskapsförmåga är ofta viktigare än formell kompetens. En 60 årig persons utbildning är i sig inte så avgörande eftersom den i  i de allra flesta fall passerat bäst för datum med god marginal.

Styrelser är en ägarfråga. Vill ägaren så kan den sätta in sin 18 åriga dotter eller sin åldriga far. Det är därför vi måste våga prata om kravet på kompetens och inte kapitulera för vissa ägares särintressen.

Ägaren måste också förbereda sig. För att veta vilken styrelse behöver ha måste man veta vad man vill med bolaget genom att  blicka framåt och inte bakåt. Ägaren behöver fråga sig – Vad vill vi ska hända med bolaget de närmsta 10 åren? Då faller sig kompetenskraven ganska naturligt.