Folksam på Statoils stämma del två – Eller från Västfronten intet nytt

Som väntat blev det ingen majoritet som stödde Greenpeace och WWF:s resolution på Statoils stämma om att bolaget bör lämna sin oljesandssatsning. Med tanke på att den norska staten äger 67 procent av bolaget, och tidigt deklarerade att man kan rösta för resolutionen men inte vill så var voteringen egentligen en fråga om hur många övriga aktieägare som förutom Greenpeace (två aktier) och WWF (två aktier) som skulle stödja förslaget.

Totalt blev det 1,25 procent av Statoils aktier som röstade för resolutionen. Det motsvarar, enligt uppgift från Greenpeace, ungefär 6,5 miljarder norska kronor.

Så även om det inte blir en seger så till vida att Folksam och KPA Pension röstade för en resolution som gick igenom, så är det ändå en tydlig markering till Statoil, och deras största ägare den norska staten, att oljesandsfrågan engagerar och mobiliserar många.

Förutom Folksam fanns även representanter från norska investerare, från Kanadas ursprungsbefolkning, från ungdomsförbund och en före detta Stortingsledamot på plats. Störst intryck gjorde dock den unga kvinnliga anställda på Statoil som ställde sig i talarstolen och berättade att hon med sina 76 aktier i bolaget inte gillade oljesandssatsningen.

Och så var det där med att ställa frågor på stämman.

Folksam har ju som princip att alltid passa på att ställa en fråga till styrelsen eller vd. Denna gång var frågan ställd till koncernchefen Helge Lund och löd något förkortat och förenklat – vid vilket tidpunkt, vilket år, räknar Statoil med att nå ekonomisk break-even på sin oljesandssatsning och kunna göra vinst.

Då alla frågor fick ställas i sjok ett efter det andra, hade koncernchefen och ordföranden att svara i den takt och på de frågor som de önskade därefter. Svaret på Folksams fråga blev ett svar på en annan fråga, som inte ställdes, nämligen svaret på vid vilket pris per fat olja som oljesandsutvinningen blir lönsam (vilket enligt koncernchefen är $70-80 för den som undrar).

Ibland brukar man säga att ett icke-svar också är ett svar, men det finns ju gott om möjligheter att ställa den, och liknande frågor i våra fortsatta kontakter med bolaget.

Om någon undrar om Statoils inställning till oljesanden och varför det är bra även om nu det finns vissa aktieägare som är emot, så rekommenderas en titt på deras speciella oljesandssida. Värt att nämna är också det ”report card”  som Statoil nyligen presenterade. Där presenterar bolaget nyckeltal för energianvändning, CO2-utsläpp med mera i samband med bolagets oljesandsverksamhet. Det är en redovisning som vi gillar och som deras kollegor i branschen gott får ta efter.