Folksam på Statoils stämma imorgon

En del av vår grupps arbete består i att närvara på de svenska börsbolagens årsstämmor. Vi har då valt att prioritera de bolag där vi har våra största innehav i samt de där vi är stora ägare, för att på stämmorna rösta för eller emot styrelsens förslag, men också för att ta tillfället i akt och ställa frågor till styrelsen eller vd:n. För de utländska innehaven har vi fram tills idag valt att rösta på distans.

I år har vi dock valt att göra ett avsteg från huvudregeln att endast besöka svenska stämmor och kommer därför att vara på plats på Statoils stämma i Stavanger för att på plats visa vårt stöd för, och rösta för, den resolution som Greenpeace och WWF har lagt på Statoils årsstämma. Innehållet i resolution finner ni här och är en uppmaning till Statoil att avbryta sin satsning för att utvinna olja ur oljesand. Detta är tredje året i rad som de lägger fram denna resolution, och också tredje året som vi stödjer den. Förhoppningsvis fortsätter den positiva utvecklingen att fler och fler aktieägare stödjer resolutionen.

Medan resolutionen tar sikte på de miljömässiga ingreppen i naturen och konsekvenserna på miljön, har vi valt att också bevaka och ifrågasätta de ekonomiska riskerna som denna satsning innebär. Vi anser att ett företag, som är sprungen ur den rika norska oljefyndigheten, genom sin satsning i Kanada utsätter sig själva för nya och större risker och också ändrar bolagets profilering. 

I anförandet på stämman imorgon så kommer vi att framföra ett antal invändningar och frågor som vi har för den finansiella aspekten av oljesandsutvinningen.

För vi är bekymrade. Det krävs enorma insatser för att utvinna olja ur oljesand. Förutom de stora ingreppen i naturen så är det omgärdat med stora risker för framtida kostnader som till exempel för återställning av mark, framtida koldioxidskatter, ersättning till ursprungsbefolkning och det faktum att oljan är så mycket kostsammare att framställa än konventionell olja från till exempel Nordsjön.

Vi kommer därför att be Statoils vd att berätta vid vilken tidpunkt i framtiden som man räknar med att de ekonomiska investeringarna i oljesandsutvinningen kommer att bära frukt, det vill säga när man når ekonomiskt break even för sin insats, och samtidigt be vd:n berätta vad man baserar denna prognos på.

To be continued…