Låt oss tala om klimatet

För vi verkar leva i olika verkligheter. Alltså, vi som oroar oss för vad som händer med jorden om den värms upp ytterligare verkar ibland se en helt annat planet än vissa äldre män. Ja, för att det är äldre män som är klimatskeptiker är inte bara mitt intryck utan också en av de få kvinnliga skeptikerna.

Senast i dag uttalade sig en styrelseordförande för att storbolag sig om sin syn på klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Och inte bara det för han hänvisade till att “de flesta nog är överens om att världen kan tåla ett par graders uppvärmning, sedan får vi större effekter”.

Det finns mycket att säga om det här. För det första undrar jag vilka “de flesta” är. För det kan väl knappast vara forskarna han talar om? FN:s klimatpanel IPCC är det i alla fall inte.

Är det forskare vid svenska universitet Svanberg menar? Kanske har han insyn i någon forskning som inte är allmänt känd vid Uppsala Universitet där han sitter i styrelsen? Fast så verkar det inte med tanke på det här.

 Den sammanställning som SVT gjorde för ett år sedan ser inte ut att stödja Svanberg. Undersökningen visade att 97 procent av forskare verksamma i Sverige, som aktivt arbetar med klimatfrågan, anser att den globala uppvärmningen och människans avgörande påverkan är bevisad.

Vetenskapsredaktionen på SVT gjorde även en genomgång av de vetenskapliga artiklar som publicerats från 2009 och fram till april 2010 där de fann sammanlagt fem (5) artiklar som uttryckligen ifrågasätter mänskligt orsakad global uppvärmning. Under samma period publicerades fler än 8 000 forskningsartiklar om klimatförändring.

Kanske var det därför Sverker Martin-Löf inte kunde hänvisa till en enda i Lördagsintervjun tidigare i år?

I Svanbergs och Martin-Löfs värld kanske “de flesta” anser att jorden utan några som helst problem kan värmas upp lite till. Och det står naturligtvis dem fritt att tycka precis vad de vill. Problemet rör inte dem utan de bolag som de sitter som ordföranden i. För oavsett vad de tycker så finns det många som är av en helt annan åsikt och de kan vara både leverantörer, kunder, banker eller aktieägare till de företag som Svanberg och Martin-Löf arbetar för och representerar.

På vilket sätt det gynnar företagen på lång sikt är värt för alla att tänka på.

/Emilie Westholm