Yttrandefrihet per telefon

Igår på Telefonaktiebolaget LM Ericsson ställde jag en fråga om hur tekniken används. Ericsson har via sitt delägda dotterbolag Ericsson Tesla sålt teknik till det Vitryska statligt styrda Beltelecom som kontrollerar all telefon- och internettrafik i landet. Kritiker har framfört att Ericsson har försett den vitryska statens telenät med utrustning som möjliggör avlyssning. Vitryssland med Lukasjenko är på grund av de tragiska händelserna i Minsk just nu högaktuellt. Att tele- och internetoperatörer har teknik för hemlig avlyssning installerad i sina nät är i sig inte ovanligt. Så är det i Sverige och de flesta andra länder. Men i en demokratisk rättsstat används den för polisinsatser mot bankrån, mord och narkotikahandel. Kan man vara säker på att tekniken inte används i odemokratiska syften i Vitryssland? 

Ericsson är mycket framstående när det gäller företagsansvar. Både när det gäller interna regelverk och extern rapportering. I sin uppförandekod skriver man bland annat att Ericsson ska, förutom att efterleva alla tillämpliga lagar, regler och standarder i de länder där man verkar, ska alla Ericssons enheter, bolag och anställda leva upp till Ericssons UPPFÖRANDEKOD (Code of Conduct), även i de fall kodens krav är mer långtgående än nationella lagar och förordningar. Detta är mycket bra eftersom det tydligt visar på en grundläggande respekt för humanitära värden. Min fråga gäller tillämpningen av denna princip.

VD:s svar var inte så upplyftande. Han tar frågan på stort allvar och  de följer alla lagar och förordningar.  Visst finns avlyssning inbyggd i systemen men att det är mer positivt än negativt för demokratiutvecklingen att man är med i Vitryssland och bygger upp komunikationsstrukturen.

Ericsson borde ändå kunna göra mer. Skyddet för yttrandefrihet och integritet är ett gemensamt problem för hela internet- och telekombranschen. En gemensam uppförandekod skulle kunna göra stor skillnad när det gäller att hålla stånd i diktaturer. Ett skulle kunna vara att Ericsson går in i Global Network Initiative GNI. Det är ett bra sätt för telekomföretagen att samarbeta för ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Mer info om bland annat Vitryssland hos Östgruppen , Svenska Ambassaden, SIDA, Stiftelsen Vitryssland, Jarl Hjalmarsons Stiftelse.