Yttrandefrihet i Ankdammen

Stockholm är i många fall en riktig ankdamm. Häromdagen var jag med familjen på Melanders Fisk och köpte lite goda saker för helgmyset.  Vem står också där vid disken och väljer blad firrarna om inte TeliaSoneras ordförande Anders Narvinger. Han är en ytterst vänlig person som hälsade glatt trots att han med fog skulle vilja slippa mig på helgen åtminstonne.  Om jag hade varit ofin nog att börja prata jobb så kunde jag ha sagt att företaget han är orförande för håller en hög nivå när det gäller att arbeta med företagsansvar men att de kan bli ännu bättre. TeliaSoneras hållbarhetsredovisning är både omfattande och intressant. De backar inte för att öppet redovisa att flera av de länder som TeliaSonera är aktiv i har problem med yttrandefrihet och andra basala mänskliga rättigheter.  Detta är lovande även om vi skulle vilja att man blev ännu tydligare.  I hållbarhets redovisningen tar man upp flera intressanta strategier. Ett skulle kunna vara att TeliaSonera går in i Global Network Initiative GNI. Det är ett bra sätt för telekomföretagen att samarbeta för ökad respekt för mänskliga rättigheter.  Vi fick en länk till en läsvärd artikel från Telia,  Egypt and the Complicated Ethics of the Telecommunications Industry.  Den visar på det dilemma som telekomföretagen aktiva diktaturer står inför.