Fortsatta frågor kring jämställdhet

Som den minnesgode läsare säkert minns (nåja) så ställde vi en fråga om koncernledningens sammansättning på en årsstämma tidigare i år. Tyvärr var svaret på varför kvinnor är så underrepresenterade i bolagets högsta ledning inte riktigt i linje med vad vi önskade höra.

I går ställdes samma fråga till ett annat börsbolag och svaret denna gång var bra mycket bättre.

Något förkortat löd frågan:

I bolagets koncernledning finns endast män. Som investerare tycker vi att en sådan homogen sammansättning inte är optimal. Hur resonerar ni från bolagets sida; är detta någonting som ni försöker ändra på och hur ser könsfördelningen ut på chefsnivåerna under koncernledningen?

Svaret från, den manlige, verkställande direktören löd ungefär:

För oss är det två saker som är riktigt viktiga när vi rekryterar. För det första: den vi rekryterar ska vara den bästa kandidaten vi kan få tag på. Det ska vara en person med rätt bakgrund och med rätt kompetens som är bäst skickad att klara av uppgiften. För det andra: alla individer som vi rekryterar ska också passa in i gruppen, i laget. Vi tror att den bästa gruppen består av en blandning av kompetenser och bakgrunder, blandning av kön och ålder. Vi tror att en mångfacetterad grupp möter frågor och utmaningar på olika sätt vilket bolaget tjänar på.

Till detta kan läggas att andelen kvinnliga chefer på nivån under koncernledningen ökar. Det finns även ett antal chefer som vd:n tror kommer att göra fortsatt karriär inom och uppåt i bolaget.

Det svaret var som musik i våra öron. Det är exakt så vi vill att bolagen ska resonera och följaktligen ett svar som både inspirerade och gav hopp om framtiden. Den dagen bolaget i fråga också kommer att kunna leva som de lär, och faktiskt har en representativ del kvinnor i ledningsgruppen kommer vi att applådera dem än mer. Men med tanke på att detta tänk finns inom bolaget och att vd:n var väldigt övertygande när han berättade detta, ser vi framtiden an med tillförsikt.