Årsstämman i Fabege – och försvaret mot mutanklagelserna

Dagens årsstämma i Fabege spåddes bli het på grund av de mutanklagelser som nyligen framkommit i media. Förvånade blev de journalister som inte släpptes in* och därför inte kunde rapportera från stämman. Själv representerade jag Folksam och KPA Pension och kan därför ge er en exklusiv kortversion av stämman vad gäller just mutor och korruption.

I vd:s anförande tog Christian Hermelin endast upp mutanklagelserna i en mening:

Jag vill förtydliga att Fabege inte är föremål för utredningen.

Därefter ställde Aktiespararnas representant en fråga direkt till Fabeges ordförande Erik Paulsson som svarade att han tyvärr inte kunde kommentera en pågående utredning men att det hela är mycket beklagligt.

Att det är en pågående utredning och att ingen blivit dömd innebar att vi från Folksam ansåg att det är mer lämpligt att avvakta med en fråga som direkt handlar om mutanklagelserna. Istället valde jag att ställa följande fråga vars svar – oavsett vad mutanklagelserna leder till – kan säga en hel del om bolagets syn på korruption:

I början av 2011 skrev Fabege under FN:s Global Compact och tog därmed på sig att följa de tio principer som rör miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. På er hemsida har jag hittat information om hur företaget arbetar för miljö och klimat samt med socialt ansvar. Däremot saknar jag information om hur Fabege arbetar mot korruption. Har vd möjlighet att berätta om hur detta arbete ser ut?

Christian Hermelin svarade då att Fabege sedan 2010 har en ny uppförandekod som är anpassad efter Global Compact. Företaget har antagit en bedrägeripolicy som kommunicerats internt i organisationen. Det har införts en whistle blower-funktion för de anställda att larma via om de ser eller hör om något olämpligt. Ledande befattningshavare har haft möte med Claes Sandgren (ordförande i Institutet mot mutor) och företagsledningen har ökat fokus på etik. Dessutom har ett etikråd instiftats.

Slutligen säger Christian Hermelin att upphandlingsavtal också ändrats i och med Global Compact. Det krävs garantier av och ställs krav på underleverantörer.

Vid förra årets stämma ställde min chef Carina frågan om det inte var dags för Fabege att skriva under Global Compact och blev då lovad att så skulle ske. Att det hela sedan dess inneburit postitiva förändringar för bolaget är roligt att höra och jag hoppas att de mutanklagelser vi nyligen hört om blir de sista.

/Emilie Westholm

* Det vanliga är att journalister – efter att stämman fått fråga och godkänt det – får närvara vid stämman även om de inte får filma eller spela in något under tiden.