Securitas i Indien del 2

Vi har nu samlat in mer information om förhållandena i Indien. Det visar sig att Indiens arbetsrättslagstiftning är ganska omfattande, samtidigt som efterlevnaden har en hel del brister.

En av de mest viktiga lagarna är ’The Factories Act’. I denna lag bestäms bland annat högst 48 timmars arbetstid under normala förhållanden. Arbetsgivare kan medges undantag som gör att de anställda arbeta max 60 timmar per vecka. Det finns också föreskrifter om hälsa & säkerhet och regler för unga mellan 15 och 18 år. Andra viktiga lagar för socialförsäkringar, minimilön och rätten att gå med i facket. Barnarbetslagen i Indien skärptes i oktober 2006 och det är numera förbjudet för alla barn under 15 år att arbeta.

Organisationen Swedwatch publicerade 2007 rapporten ”Vita rockar och vassa saxar” i denna beskrevs arbetsförhållanden som förekom på en rad fabriker i Indien som levererade utrustning till svenska myndigheter. De anställda berättade om låga löner, långa arbetstider och trötthet. De är också rädda för att förlora det arbete de har. Hos flera leverantörer hittar man stora brister i arbetsvillkoren. Bland annat tvingas de anställda arbeta till ett på natten flera gånger i veckan och flera uppger att de tvingas arbeta långt över lagenlig arbetstid utan lagenlig övertidsersättning. Många anställda arbetar uppemot 89 timmar i veckan trots att Indiens tillåtna arbetstid är 48 timmar reguljärt och maximalt tillåts arbetstagarna arbeta 60 timmar i veckan.

Efter kontroll med ett bolag med stor erfaren het av Indien så får vi reda på att normal arbetstid i Indien är 48 timmar per vecka,  med  övertidstimmar  om ca 4 timmar per vecka. De flesta  uppförandekoder för företag med verksamhet i Indien kräver att denna förordning efterlevs.  Många gånger kan man dock upptäcka problem med efterlevnad och som beställare måste de därför övervaka efterlevnaden regelbundet.

En vanlig arbetare tjänar ungefär 98 USD per månad (615 SEK).