Securitas i Indien, del 1

De senaste dagarna har media rapporterat om att det svenska säkerhetsföretaget Securitas i sin indiska verksamhet har en hel del problem relaterade till arbetsvillkor. En undersökning visar att det förekommer arbetstider om 12 timmar per dag och 7 dagarsvecka. Det finns ingen sjuklön och ibland ingen semester. Rapporter finns dessutom att löner har hållits inne under flera månader. Vi tänkte ta tillfället och beskriva vad vi på Folksams ansvarsfullt ägande  gör när en sådan här fråga dyker upp.

Första steget är att ta kontakt med företaget. Vi har idag haft kontakt med Securitas och då fått bekräftat att uppgifterna i stort sett stämmer. De menar att kritiken är orättvis och uppger att de följer “praxis i Indien” och säger att anledningen till den långa arbetstiden är att de anställda själva vill jobba mycket och intensivt. Personal kommer resande från jordbruksprovinser och arbetar endast delar av året och då vill de arbeta så mycket som möjligt under denna period. Eftersom de däremellan tar månadslånga arbetsuppehåll “de bara försvinner” så får de heller inte rätt till semester och sjuklön. Der är en  mycket stor personalomsättning och de anställda hinner ofta inte arbeta så länge att de får ta del av dessa förmåner.  Securitas har ca 14 000 anställda  i Indien.  Bolaget uppger att de har haft en deö problem med sin Indiska verksamhet, Walsons, (som enligt Indiska regler är ett delägarskap) genom att löneutbetalningarnqa har varit oregelbundna. De uppgav att de nu har kommit tillrätta med dessa problem.

Nästa steg är att kontrollera vad företaget har för riktlinjer och policy för mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Enligt Securitas uppförandekod ska “Securitas ska följa tillämpliga arbetstidsregler enligt nationell lagstiftning eller bransch-standard.” Av Securitas uppförandekod framgår också att lönestrategin är att “höja lönerna till en nivå som uppgår till eller överträffar vad som ses som enlön att leva på”. Löner och andra förmåner ska åtminstone ligga på den lagenliga minimilönen eller lägstanivå i branschen.”  Vi har bett företaget att kommentera detta i relation till arbetsvillkoren i Indien.

En fråga jag fått idag är om vi nu “säljer innehavet direkt”. Svaret är att vi inte arbetar på det sättet. Vi vill helst vara kvar och använda vårt inflytande till att påverka företaget att rätta till eventuella missförhållanden. Vi kommer nu att ha en löpande kontakt och fortsätta att samla in information. Vi försöker till exempel få tag på den enkätundersökning som enligt uppgift gjorts bland anställda i Indien.

Vi ska framöver berätta här på bloggen hur det går.