Bryssel Bitching

Idag kom Viviane Reding, EU kommissionens vice ordförande med en tydlig signal till näringslivet. Hon säger att det är hög tid att krossa glastaket en gång för alla och att ta bättre vara på kvinnors talanger. Det är inte bara en jämställdhetsfråga utan en fråga om affärer. Vivianne Redings kvoteringskrav kan vara en faktor som sätter igång processen på allvar. Det gäller inte bara kvinnor om nu någon tror det utan är till gagn för alla de duktiga män som idag aldrig får chansen eftersom de tillhör fel nätverk. Min utgångspunkt har alltid varit att kompetens inte är bundet till kön och att kvinnor och män kompletterar varandra. Denna åsikt verkar dock inte delas av börsbolagen. Bolagens förklaring är oftast att inte finns några kvinnor med rätt industriell know-how att tillgå. Jämställdheten kommer därför att dröja. Frågan är hur lång tid det kommer att ta och om vi har råd att vänta så lång tid?

Svenska styrelser visar att problemet inte handlar om kvinnor utan om brist på bred kompetens och mångfald. Nästan samtliga ledamöter är äldre herrar som har arbetat tillsammans länge eller på annat sätt stöpts i samma former. Det är alltid farligt när grupper blir för homogena.

I många frågor är företag ofta kapabla till att agera snabbt och med besked, speciellt om de är relaterade till åtgärder som kan lyfta resultatet. Om vi utgår ifrån att mer mångfald i en organisation leder till bättre lönsamhet, vilket jag är övertygad om, så är det märkligt att det ska gå så långsamt. Mångfald – inklusive jämn könsfördelning – i företagsledningar ger fler infallsvinklar, bättre omvärldsanalys och ytterst ökad lönsamhet.

En initierad gissning är att Svenskt Näringsliv kommer att vara negativa till kommissionens ställningstagande. Det spelar ingen roll vad Urban Bäckström eller den han skickar fram tycker, företsagen måste börja anpassa sig till en framtida lagstiftning. Samhället har alltid haft åsikter om hur äganderätten ska utövas, och det gäller lika mycket i Sverige som i EU. Argumentet att fler EU-regler driver bort bolagen från börsen håller inte eftersom uppköpen av börsbolag påbörjades långt innan kön blev en fråga i Bryssel. Visst ska man ha respekt för äganderätten men vi vill också ha lönsamma bolag stryrda av personer med bredkompetens.