Carina i DI-tv om bolagsstämmor

Våren är vår aktivaste tid och Vår bästa tid är nu!

Detta gäller inte bara snöröjare, vattensanerare, majblommeförsäljare utan verkligen för oss på gruppen för Ansvarsfullt ägande. Det är under våren vi går på bolagsstämmor i ett fyrtiotal av de svenska bolag som vi har investeringar i och ställer frågor om deras arbete och visioner, deras bonusprogram och deras kontrollorgan.

Som Emilie skrev i ett tidigare inlägg på bloggen så kan besökare på vår hemsida i år rösta på vilken fråga de tycker att vi ska fokusera på. Carina berättar mer om vår inriktning på stämmorna i detta inslag på di-tv.