Det finns många fel på kvinnor och de flesta drabbar dem själva

Skillnader mellan könen är alltid spännade. Alltsom ofta dyker rubrikerna upp i media Män/Kvinnor är bättre än kvinnor/Män  på:  högskoleprovet, stickning, styrelsearbete,  passa barn osv osv i all oändlighet.

Oftast är det en mer eller mindre vederhäftig undersökning som ligger bakom rubriken. Nu senast är det Aftonbladets alltid lika animerade Robert Collin som drar en av sina favvo-teser – Män kör bättre  än kvinnor.

Även denna gång ligger en undersökning till grund för artikeln. Det lite märkliga denna gång är att försäkringsbolaget  IF:s undersökning visar att det är män som kör ihjäl fotgängare i 15 av 16 fall.

Av detta drar Collin  den något märkliga slutsatsen att män kör bättre än kvinnor. Kansker har jag en annan bild om vad som utmärker en bra förare än vad han har. I min värld står egenskapen att inte köra ihjäl fotgängare för en rätt stor del av det som kännetecknar en  skicklig  förare.  Collin har uppenbarligen inte riktigt samma uppfattning. Exakt vad han bygger sitt resonemang på framgår icke men det har eventuellt något att göra med gener, uppfostran och väldigt mycket med dockvagnar att göra. 

 Tjejer kör helt enkelt för mycket dockvagn. På grund av detta blir de inte bara sämre bilförare utan också hjälplösa trafikoffer. Männen kör helt enkelt ihjäl kvinnor på grund av att de kliver rakt ut i gatan med skygglappar åt sidorna och gärna med barnvagnen som en murbräcka framför sig. Intressant teori onekligen,  om än helt och hållet sprunget ur Collins manligt vältränade hjärna och utan minsta spår av vetenskaplig fakta. Bristen på vetenskapliga fakta kan möjligen ha att göramed att Collin har haft mycket svårt att finna några dokumenterade bevis  för sina teorier. Jo föresten, för ett par veckor sedan återgav han följande sedelärande berättelse ur sin egen trafikvardag:

Senaste för ettpar veckor sedan klev en ung mamma ut på överångsstället framför nosen på mig. Med barnvagnen som murbräcka och utan att vrida på huvudet en enda grad åt mitt håll. Jag bromsade in, vevade ner rutan och föreslog i vänlig ton att hon borde se sig för. Och fick svar på tal, i betydligt mindre trevlig ton: DET ÄR DU SOM SKA STANNA. OCH DU FÅR BETALA 3 000 I BÖTER OM DU KÖR! Sen marscherade hon vidare. Nöjd med att ha vunnit fajten.

Försäkringsbolagen har redan bestämt sig i frågan – och de har data att backa upp det med.  All erfarenhet  pekar på att  unga män  har mer riskfyllda körvanor än unga kvinnor. Män mellan 16 och 25 löper  mycket större risk att bli  inblandade i olyckor, eller bötfällas  för trafikförseelser. (Källa: Insurance.com). Enligt TrafficSTATS,  en  amerikansk riskanalysstudie,   har män en 77% högre risk att dö i en olycka jämfört med kvinnor. Till tröst för Collin ska dock sägas att mellan åren 1975 till 2007 ökade antalet kvinnliga dödsfallmed 1 procent jämfört med 11 procents minskning för manliga bilister.   Läs gärna Folksams Trafiksäkerhetsblogg.

Men som sagt,  allt beror ju på vad man menar med “bättre”.