Folksam ny medlem i Global Network Initiative!

Tycker du att det är viktigt att alltid kunna dela med dig av vad du ser och upplever, kanske genom att ringa med din mobiltelefon eller via Facebook eller Twitter? Eller Youtube?

Ofta tar vi den här möjligheten för given. Men yttrandefrihet och integritet är inte alltid självklart när det handlar om Internet och telekommunikation. Det visar inte minst de senaste veckornas händelser i Nordafrika.

Mänskliga rättigheter på Internet och inom telekommunikation är en viktig fråga för Folksam och därför är vi mycket glada över att kunna berätta att Folksam som första europeiska investerare valts in som medlem i den internationella organisationen Global Network Initiative, GNI.

Folksam kommer tillsammans med bland andra IT-företagen Google, Microsoft och Yahoo, olika intresseorganisationer, universitet och investerare att arbeta just för att säkra mänskliga rättigheter på Internet och inom telekommunikation.

I första hand kommer vi att under den närmaste tiden att arbeta för att nordiska IT- och telekommunikationsföretag ska ansluta sig till GNI och på så sätt ta del av den kunskap som redan finns inom organisationen samt vara med och visa att mänskliga rättigheter inom IT- och telekom är allas vårt ansvar.

GNI är än så länge inte så känt i Sverige, men det har blivit uppmärksammat av bland andra USA:s utrikesminister Hillary Clinton, som häromdagen nämnde och gav sitt stöd för GNI i ett tal om frihet på Internet.
/Emilie Westholm