Jämställda bolag mer lönsamma?

Hur är det med jämställdhet och lönsamhet egentligen? Finns det samband eller inte? Vi fick en kommentar om det nya initiativ som Folksam är med i tillsammans med åtta andra internationella investerare – som har som syfte att påverka omkring 70 bolag att bli mer jämställda.

Folksam hävdar att en ökad andel kvinnor i en bolagsstyrelse har en positiv effekt på lönsamhet och hänvisar lite allmänt till ”ett flertal studier”.

I själva verket finns det inga studier som stödjer det påståendet. Antingen hittar man inget samband eller så kan man inte bevisa kausalitet. I andra fall rör det sig om en felaktig uppfattning av vad ”lönsamhet” innebär.

Svenskt Näringsliv gjorde 2007 en bra genomgång av 14 vetenskapliga studier och kom fram till att inga av dem gav stöd åt påståendet att fler kvinnor skulle höja ett företags lönsamhet.

http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/bara-kvinnor-skapar-inte-hogre-lonsamhet_37270.html

Hellre än att lura folk att tro att det finns en positiv kausalitet mellan andelen kvinnor i en företagsstyrelse och bolagets lönsamhet och därmed aktiekursutveckling borde de säga rakt ut att det är endast är en fråga om ideologi.

Här är mitt svar:

När det gäller forskning så finns det studier som visar att jämställdhet har positiv effekt på lönsamhet – exempelvis de undersökningar vi nämner i prm men även McKinsey har kommit till samma slutsats.

Men som du skriver finns det även studier som visar motsatsen. Världen är inte så enkel att den kan förklaras enbart genom att undersöka ett kriterium – i det här fallet könsfördelningen. I TV4-intervjun så sa jag just detta, men den delen klipptes bort…

Däremot är könsfördelningen i sig ett tecken på hur diversifierad en grupp är, något som vi som ägare ser som viktigt eftersom en grupp med olika typer av erfarenheter med största sannolikhet fattar bättre beslut än en grupp där alla har likadan bakgrund. Flera av de företag vi träffar anser också att arbetet för jämställdhet i bolaget är en lönsamhetsfråga. För ett företag har det bland annat visat sig att de som trivs bäst på arbetsplatsen arbetar i team med både kvinnor och män. Grupperna med enbart män var minst nöjda med sitt arbete. Ett annat företag har upptäckt att fler kvinnliga medarbetare minskat arbetsplatsolyckorna och underhållskostnader av olika slag.

Jämställdhet ska naturligtvis inte enbart eftersträvas av något slags moraliskt rättviseskäl. Det har vi aldrig hävdat och kommer aldrig att hävda heller. Men när du skriver att vi borde säga rakt ut ”att det endast är en fråga om ideologi” så undrar jag vad du egentligen menar? Vilken ideologi hänvisar du till då? Att alla människor, oavsett kön, ska ha chansen att bli bedömda utifrån sin kompetens ser jag personligen som en mänsklig rättighet. Och om företagen utgår ifrån kompetensen så blir både företagen bättre och vi som aktieägare nöjda med avkastningen.

Emilie Westholm