Den som delar ut smällar måste också vara beredd att få igen

Året har knappt börjat före kvällstidningarna har ett nytt kändisbråk att referera. Åter en gång handlar det om välkända män inom litteraturen som ömsom tuppfäktar och hotar att dela ut vingar, ömsom är martyrer och är små skadeskjutna kaniner.

Huruvida Björn Ranelid, som om han hade varit den fotbollsspelare han alltid hävdar att han är i så fall hade varit en lätt omkulltacklad italienare som ligger och håller hårt om sitt skenben, eller Peter Englund, svenska akademins ständiga sekreterare, är moraliska eller objektiva vinnare i den senast uppblossade fajten är nog inte min sak att bedöma.

Men lika säkert som att Björn ”får igen” när han uttalar sig om svenska akademins bristande dansintresse/dokusåpadeltagande så kommer han i sin tur att få igen av sin nemesis för dagen Peter Englund. Det torde väl vara grunden i alla konflikter, att den förorättade ger igen. Och det väcker i sig tanken om hur man ska förhålla sig till just det här med angrepp; ska man våga kritisera eller attackera andra utan att för den skull inte tåla att få igen? Kan man dela ut en vinge, och sedan lägga sig med blottad strupe och skrika och inte längre vilja vara med?

På vår avdelning är vi väl medvetna om att de frågor och synpunkter vi lyfter fram om företag som vi bevakar också kan ställas mot oss. Det viktigaste är då inte att kunna ”slå tillbaka” och hela tiden hävda sin egen överlägsenhet, utan istället ta det för vad det är, en given reaktion, och kanske även ett tillfälle för oss att titta på hur vi själva arbetar. Kan vi inte acceptera att så sker, ska vi nog inte ställa frågorna eller framföra synpunkterna. Det behöver inte betyda att vi nödvändigtvis måste vara bäst, men vi måste acceptera att svara på samma frågor som vi själva ställer.

Kanske är det någonting för Björn Ranelid att reflektera över? Att den som ger sig in i leken får leken tåla…

/ Richard