Bäste Herr ordförande

Som Carina skrev i tidigare inlägg  så presenterar vi idag Folksams Kompetensindex 2010.

Förutom att vända oss till media med pressmeddelande  har vi även skickat rapporten i mejl till samtliga börsbolags valberedningars ordförande.

Som framgår av indexet är det i regel män som innehar de ledande befattningarna och sitter i börsbolagens styrelser. Det är i regel även män som är valberedningens ordförande, vilket i sig kan vara en förklaring till att det ser ut som det gör; att man söker efter någon som liknar en själv, det vill säga en man i sena femtioårsåldern med en ekonomiutbildning i ryggen.

Så här skrev vi i mejlet till valberedningarnas ordförande.

“Bäste Herr ordförande.

Ja, vi antar att du är en man som är ordförande för bolagets valberedning. För det är oftast män som innehar de ledande befattningarna i svenska börsbolag. Detta gäller egentligen oavsett om det handlar om vd-posten  eller den som ordförande. Folksams Kompetensindex 2010, som vi bifogar till detta mejl, visar att det är män som dominerar toppositionerna i svenska börsbolag.

Förutom att ha samma kön, är de även mycket lika varandra i ålder, utbildningsbakgrund och tid som de innehaft uppdraget. Vi är övertygade om att ett företag som har en mångfald av bakgrund bland sina anställda och valda ledamöter har större möjligheter att möta de utmaningar som bolaget står inför.

Vi sänder er därför detta Kompetensindex för att uppmärksamma er på hur det ser ut i just ert företag och er styrelse. Kanske ni kommit en mycket bit på väg, eller så kanske ni bör börja fundera på hur ni ska komma igång. Oavsett vilket läge ni befinner er i, kan ni göra någonting för att bidra till en ökad mångfald i svenska börsbolag.

Som aktiva ägare vill vi gärna hjälpa er med detta arbete så tveka inte att återkomma till mig om det finns någonting vi kan bidra med.”