Oljans pris

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kid-OfupoQo&NR=1[/youtube]                                                                                                                                                                         

Från The Oil Company’s Story – Sudan                                                                             

Häromdagen blev jag intervjuad av filmaren Maj Wechselmann.Temat var Etik och Företag och det visade sig att det närmarebestämt handlade om det ofta omdiskuterade börsbolaget Lundin Petroleum.

I somras drog åklagaren Magnus Elving  igång en förundersökning kring misstänkta brott mot mänskliga rättigheterna. Anledningen var  European Coalition on Oil in Sudan, ECOS. rapport ”Unpaid debt”. Över 10 000 människor dödades och nära 200.000 tvingades på flykt i södra Sudan under 1997—2003. Sudanesiska soldater i samarbete med milisangrep och jagade bort civilbefolkningen i områden för att bolagen skulle kunna utvinna olja, enligt rapporten.  Lundin Petroleum utförde inte några övergrepp men hyrde in sudanesiska officerare för att bekämpa andra milisgruppersom försökte stoppa oljeutvinningen. Än så länge finns ingen information att tillgå om hur det går med åtalet. När jag pratat med företaget har de skarpt tillbakavisat alla anklagelser. Dessutom har de inte längre några aktiviteter i Sudan. 

Maj Wechselmann frågade också en hel del om vad jag kände till om bolagets aktiviteter i Etiopien. Även här har företaget tillbakavisat all inblandning i övergrepp på befolkning och anklagelser om inblandning i brända byar. Verksamheten i  Etiopien är dessutom numera sålt till ett annat Lundinföretag, Africa Oil. Man menar att man hela tiden hållit sig utanför direkt inblandning i konflikterna i de Afrikanska länderna. 2006 startade man stiftelsen Lundin for Africa  med syftet att bidra till förbättringar för Afrikas fattigaste och mest utsatta befolkningsgrupper genom att bland annat stödja  gräsrotsinitiativ som främjar en hållbar samhällsutveckling.      

Vad som är klart är att jakten på olja har ett högt pris. Särskilt påtagligt är detta när olja och gas letas och bryts i känsliga områden som politiskt instabila länder, i Kanadas urskogar eller djupt nere under havsbotten.

När vi på Folksams avdelning för ansvarsfullt ägande utvärderar hur vi på bästa sätt ska tillvara ta våra pensionssparares intressen ur ett etiskt perspektiv så är det viktigt att det finns relevant information att tillgå.  I Lundin fallet finns det flera rapporter som pekar på att det är olämpligt att bedriva oljerelaterad verksamhet i politiskt känsliga länder därför att det kan spä på och förvärra pågående  konflikter. Det finns dock inga oberoende rapporter från t ex FN systemet som slår fast att företaget skulle ha begått några brott mot humanitär rätt.  När vi tittar på företaget  så har vi kommit fram att Lundin Petroleum har en något lägre nivå av social beredskap än genomsnittsföretaget i branschen. Man har fastställt policys som täcker alla de centrala sociala riskerna, som hälsa och säkerhet, rättvisa anställningsvillkor, tvångsarbete, föreningsfrihet, löner, samhällsengagemang, korruption , praxis säkerhet och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Lundin Petroleum har  också undertecknat FN: s Global Compact. De skulle dock kunna bli bättre på att rapportera hur de leverupp till sina åtaganden. Både Maj Wechselmann och författaren och skribenten Kerstin Lundellmenar att de i sina respektive resercharbete har fått fram vittnesmål från personer som blivit drabbade. Detta är naturligvis oroande och det är också information som vi tar på största allvar. För oss innebär det att vi åter igen inleder en dialog med företaget. Vi följer dessutom åklagarmyndighetens utredning med intresse.