Volvo + WWF = sant

När vi träffar företag så frågar vi ofta om de har någon kontakt med NGO:s, för att diskutera miljö- och klimatfrågor, arbetsvillkor eller annat. Här har vi kunnat urskilja två olika attityder hos bolagen.

Å ena sidan finns det de som spontant säger att de naturligtvis har en nära dialog med NGO:s och förklarar vad det gett företaget i utbyte. Å andra sidan har vi dem som direkt utbrister att ”nä, men de DÄR kan vi ju inte prata med. De har så förutfattade meningar om oss!”

På senare tiden tycker jag allt fler bolag framstått som positivt inställda till intresseorganisationerna och vad de kan bidra med. Likaså verkar organisationerna ha en större förståelse för den verklighet som företagen är verksamma i och tydligare vilja bidra till att förbättra förutsättningarna för förändring, inte enbart klättra upp och bosätta sig i träd (som en del ibland karaktäriserat exempelvis miljöaktivister med…). Protestaktionerna finns fortfarande kvar, men vid sidan om dem pågår många typer av samarbeten.

Ett lanserades häromdagen, nämligen det mellan Volvo och WWF.
Avtalet mellan Volvokoncernen och WWF gäller för AB Volvo och Volvokoncernens lastbilsbolag Volvo Lastvagnar, Mack Trucks, Renault Trucks och UD Trucks. Enligt WWF innebär det bland annat att AB Volvo lovat att:

  • Minska koldioxidutsläppen från lastbilar som säljs mellan 2009 och 2014 med 13 miljoner ton jämfört med 2008 års modeller. Den senaste tekniken inom bränsleeffektivitet ska användas.
  • Producera en lastbilsprototyp med 20-procents lägre bränsleförbrukning jämfört med 2008 års modell.
  • Tillverka lastbilar på marknaden som körs på förnybar gas före 2014.
  • Minska CO2-utsläppen från sina produktionsanläggningar med 0,5 miljoner ton (12 procent) före 2014, jämfört med 2008.

Volvos vd Leif Johansson säger att samarbetet med WWF innebär att Volvos redan ambitiösa mål för minskning av CO2-utsläppen från produkterna minskas.

”Det kommer inte att bli lätt, men om någon kan göra det så är det Volvo”, säger han.

Samarbetet är en del i WWF:s program Climate Savers som startades för tio år sedan. Idag har det runt 20 medlemmar, bland annat Tetra Pak, Nokia, IBM, Coca-Cola och Nike. Målet för WWF är att få ledande multinationella företag att minska sina CO2-utsläpp i absoluta tal och ta ledarskap i frågan om klimatförändringar.

Det ska bli spännande att se hur det går för bolagen!