Mer och mer ansvarsfulla pengar

Den svenska SRI*-marknaden uppgår till 305,5 miljarder euro, en rejäl skillnad från 2007 års siffra som låg på 191,1 miljarder euro. De glädjande siffrorna kommer från en färsk rapport från Eurosif. Bland de organisationer som nämns som förebilder på den svenska marknaden finns förutom AP-fonderna och Svenska kyrkan även Folksam.

För hela den europeiska marknaden så har tillväxten för ansvarsfulla placeringar varit än större än i Sverige. Mellan 2008 och slutet av 2009 mer än fördubblades det kapital som investerats med någon typ av SRI-kriterium. Enligt Eurosif har ett förvaltat kapital på totalt 5000 miljarder euro någon typ av SRI-märkning.

Och detta trots finanskris! Eller kanske tack vare? Jag är i grunden en mycket optimistisk person och när första chocken vid olika typer av katastrofer har lagt sig så tänker jag ofta på hur mycket positiva förändringar som det tråkiga trots allt kan medföra. Det är väl en typ av överlevnadsinstinkt antar jag. Men finanskrisen kan exempelvis leda till att fler investerare förstår och tar ansvar för hur belöningssystemen utformas, så att de gynnar företaget – och investerarna – på lång sikt. Och BP:s oljeläcka har fått de stora oljebolagen att gå ihop och samarbeta för att förbättra säkerhet både för människor och miljö i samband med oljeborrning i haven. Dessutom har fler fått upp ögonen för de risker som oljebolag står inför och insett att miljökonsekvenser faktiskt också innebär tvära kast i resultaträkningen.

Visst kan man tycka att fler borde fattat mer för länge sen. Men bättre sent än aldrig?

De nya ansvarsfulla pengarna tycker jag vi firar med en gammal favorit:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VxqeRMoYA5g&feature=related[/youtube]
*SRI = Socially Responsible Investment