A day in a life

Precis som många andra så får vi på Ansvarfullt ägande ibland frågan ”vad gör du på jobbet hela dagarna”. Svaret brukar vara att ”ingen dag är den andra lik” och att ”det beror på”. Men för att i alla fall en gång lämna ett lite bättre och utförligare svar så kommer här en redogörelse för vad några av oss i alla fall gjorde häromdagen.

Dagens första möte var presentation av CDP Nordic 200 report. CDP står för Carbon Disclosure Project och är ett sätt för institutionella ägare som Folksam uppmana börsbolag att redovisa sina koldioxidutsläpp. Läs gärna mer om CDP och årets rapport här.

I samband med presentationen av rapporten fick vi tillfälle att höra lite mer om metodiken och sammanställningen av årets rapport av CDP:s personal. Dagen modererades av Sasja Beslik som är något av Nordeas motsvarighet till vår avdelnings Carina Lundberg Markow . Dagen bjöd även på framförande från Anders Wijkman från Tällberg Foundation, PriceWaterhouseCoopers Martin Gavelius, Skanskas Noel Morrin och Tele2:s Mia Brunell Livfors som alla gav sin syn på verkligheten bakom siffrorna och framtiden.

Efter en efterföljande lunch med mingel med övriga deltagare och åhörare väntade kontoret vid Skanstull med korrläsning av flera rapporter som vi snart kommer presentera. Exakt vad de innehåller väntar vi med att avslöja men förhoppningsvis kommer ni att uppmärksamma i alla fall några av dem. Bakom varje rapport döljer sig ett digert arbete som förutom faktainhämtning, dubbelkoll av fakta, trippelkoll av fakta, även inkluderar formgivning, bildval, målgruppsanalys och som sagt korrekturläsning.

Dagens andra möte började klockan fyra och var med en styrelseordförande för ett börsbolag  som sökt kontakt med Folksam och andra stora aktieägare för att presentera ett förslag på belöningsprogram för ledande befattningshavare inom företaget. Då detta är någonting som kommer att beslutas vid en bolagsstämma är det både smidigt och taktiskt rätt att i lugn och ro gå igenom vad förslaget går ut på i förväg med de största ägarna. Dessutom visade sig just denna styrelseordförande vara väldigt lyhörd och intresserad av återkoppling på vad vi tyckte. Sålunda ett möte som förhoppningsvis utfallit till både parters nöje då vi från vår sida inte såg några problem utan snarare rimliga och förutsebara fördelar för anställda på ett av de många företag som vi investerar i. I egenskap av aktieägare ligger det i vårt intresse att företagen går så bra som möjligt. Alla företag är beroende av sina anställda, vissa självfallet mer än andra, och kan de få dem att trivas och utvecklas med hjälp av en ekonomisk morot som är rimlig, förutsebar och som bygger på egen insats och utfaller först när bolag når vissa förutbestämda positiva mål, så är vi de första att applådera.

Dagen hade efter detta möte blivit kväll och denna kväll innebar det att vara med vid en förhandsvisning. Trots vår avdelningschefs goda koppling till filmens värld handlade det denna gång inte om förhandsvisning av en ny film utan istället av en ny Clas Ohlsonbutik. Nu tillhör det verkligen inte vanligheterna att vi inbjuds att vara med på förhandsvisningar och butiksöppningar, men i egenskap av investerare bjuds vi löpande in till att ta del av olika företags dagliga verksamhet. Oavsett om det handlar om att på plats lära sig mer om stålindustrin vid SSAB:s masugn i Oxelösund eller som nu ta del av utbudet i en ny concept & flagship store för ett företag inom handeln, så är det alltid nyttigt att med egna ögon se hur verksamheten går till. Tyvärr är i alla fall undertecknad född med tummen mindre strategiskt relativt nära mitten av handen men trots det kunde kvällen i alla fall tillfredsställa köphungern med några inköp.

Kommentarer till bilderna (vars upphovsrätt tillfaller gruppen för Ansvarsfullt ägande).

Bilden till vänster: Nej, folkdräkt är inte någonting som är reserverat för Jimmie Åkeson.

Bilden i mitten: dagens outfit var folkdräkt för de inbussade kullorna och onsdags-casual för undertecknad.

Bilden till höger: kollega Emilie visar prov på extremt bra precision.