Du är vad du äger

Att äga en bank är ingen lek. Det har många fått erfara under finanskrisen. I morron ska jag prata en del om detta i TV4:s morgonsoffa.  Jag är inne på att man kanske måste se över de regler som styr verksamheten i banker. Sen läser jag att Finansinpektions Mats säger – Antingen har HQ Banks styrelse ljugit eller också har de haft en grundläggande inkompetens. Jag kan inte säga vilket det är. 

 Hu, jag blir mörkrädd

9.35 HQ Bank köps av skandalomsusade Carnegie. Behövs strängare regler för bankerna? MATS ODELL, finansmarknadsminister, och CARINA LUNDBERG MARKOW, chef för ägarfrågor i Folksam, samtalar.