Svart Svan

Nassim Nicholas Taleb har skrivit en utmärkt bok som heter den svarta svanen. Den handlar om att   extremt sällsynta händelser i princip är omöjliga att förutse. Den säger också att sannolikheten för att “få syn på en svart svan”, alltså att en mycket sällsynt händelse ska inträffa, är större en vad vi normalt sett tror. En av mina favvo börsbloggar Mr Mekong har bland annat samanfattat den så här: 

1. Exremt oväntad händelse inträffar
2. som har extremt stor påverkan på mänskligheten och,
3. i eftertankens kranka blekhet ses den inte alls som något oerhört märkligt utan många “experter” har massor av rationella förklaringar att komma med,
 

Svart svan Wikipedia

De svarta svanarna har varit många det senaste året.  Den senaste av dessa olycksaliga fåglar är svart av flera anledningar. Jag talar förstås om BP:s oljekatastrof i Mexikanska bukten. Det går knappast att föreställa sig vilka konsekvenser detta teknologiska misslyckande har nedfört och kommer att medföra för den redan katastrofdrabbade amerikanska östkusten. 

BP är världens största börsnoterade företag. Det är ett företag med en relativt hög grad av miljöberedskap som också rapporterar regelbundet om sin miljömässiga beredskap och prestanda. BP har hittills lyckats  hantera sin mest centrala miljöpåverkan och risker, i form av energiförbrukning, vattenförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Den miljökatastrof som nu har inträffat vet vi ännu inte orsaken till. Det är en händelse som inte går att förutse.  DVS en svart svan.  En sak vet vi dock och det är att BP:s hantering av den pågående krisen med utsläpp i Mexikanska Bukten kommer att bli avgörande för om de kommer att kunna betraktas som ett företag med en seriös miljöprofil. Folksam följer utvecklingen noggrant .  Vi har också varit i kontakt med BP för att uttrycka vår oro för det inträffade. I det fall man inte hanterar problemen på ett ansvarsfullt sätt kommer vi att sälja vårt innehav. 

BP har hittills hanterat krisen på ett bra sätt, dvs satt fokus på att försöka åtgärda problemen och hållit oss och marknaden i övrigt underrättad. Vi gör bättre nytta som besvärliga ansvarsfulla aktieägare som är kvar i bolaget än att sälja och lämna företaget åt sitt öde. Den dagen alla ansvarsfulla aktieägare gör som Nordea nu gör och kastar in handduken finns det ingen kvar som kan ställa krav. 

Frågan om oljeutsläppen är för allvarlig för att skoja om att namnet på BP:s ordförande onekligen för tankarna till, ja fåglar. Svarta svanar närmare bestämt. Men jag kan tänka mig att göra ett undantag och påstå att det är dags  för ordförande Svanberg att dra upp huvudet ur oljesanden och träda fram som det ansvarsfulla oljebolagets högste företrädare. När olyckan krävt flera dödsoffer, en miljökatastof är ett faktum och när aktien har tappat en tredjedel av sitt värde då är det faktiskt dags att träda fram. Annars får han finna sig i att kallas Strutsberg. 

  

Det här handlar det om: 

Katastrofen i korthet
  • Oljeborrplattformen Deepwater Horizon skakades av en explosion den 20 april.
  • Den hyrdes av BP och var placerad sju landmil utanför Louisianas kust där den borrade på cirka 1 500 meters djup.
  • Elva personer ombord omkom. Efter två dagars kraftig brand sjönk plattformen den 22 april.
  • Hur mycket olja som har läckt ut från de minst tre läckorna på havsbotten är oklart.
  • Uppskattningarna varierar från 5 000 till 70 000 fat om dagen.
  • BP:s ledning och hela styrelse har stämts av en BP-aktieägande jurist i Alaska som menar  att vanskötsel av bolaget bidragit till katastrofen.

Källa: TT/Aftonbladet