Årsstämmorna igång

Utanför t-banan vid Stockholms Universitet tidigare idag blev jag påhoppad av en Greenpeace-kille som ville värva mig som medlem. Jag hade lite bråttom och sa snabbt att jag var på väg till Nordeas årsstämma.

”Ja, just det. Det är därför jag undrar om du funderat på att engagera dig för miljön!”, sa han tillbaka.

Så jag stannade i några minuter, berättade att jag jobbar på Folksam och att jag var på väg till stämman för att bland annat ställa en fråga till Nordeas vd – om just bankens miljöarbete. Och så lovade jag att lägga upp frågan på bloggen, så han kunde läsa den sen.

So, here you go!

Mitt namn är Emilie Westholm och jag representerar Folksam och KPA Pension. För oss är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för hållbarhetsfrågor, så som miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. I höstas var vi därför med i projektet Hållbart värdeskapande, där vi tillsammans med 14 andra investerare – Nordea inkluderad – skickade ut en enkät till de 100 största svenska börsbolagen. Nordea var också ett av företagen som svarade på enkäten, och som valde att låta sina enkätsvar finnas tillgängliga offentligt. Utifrån dessa svar har jag nu en fråga:

I enkäten svarar Nordea att det finns riktlinjer för mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption och ansvarsfull affärsetik samt att dessa gäller för anställda i moderbolag och i dotterbolag. Däremot gäller dessa riktlinjer varken leverantörer, kunder eller viktiga affärspartners. Kan VD ge en kommentar till det?

Min andra fråga gäller planerna kring finansieringen av en cellulosafabrik i Tasmanien i Australien, som blivit uppmärksammad och kritiserad för att förstöra områdets unika urskog, förorena havsmiljön och skada ursprungsbefolkningens boplatser och kulturminnen.
Nordea var tills i januari i år med i planeringen av fabriken såsom en av projektets finansiärer. På Nordeas hemsida skrev ni då att Nordea fick frågor från privatpersoner och organisationer om det hela. Därefter skrev ni att ”Banken kan generellt inte kommentera potentiella kunder och deras projekt, men som den aktuella frågan hittills presenterats i medierna kommer Nordea inte att stå som finansiär.”

Nu undrar jag för det första vad som krävs för att Nordea ska stå som finansiär av den här fabriken, eller en teoretisk fabrik om ni inte kan kommentera det specifika fallet. För det andra undrar jag hur Nordea säkerställer att banken i fortsättningen följer FN:s Global Compact, FN:s miljödeklaration för finansiella företag (UNEP FI), Ekvatorialprinciperna samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag – samtliga principer och riktlinjer som Nordea säger sig ha skrivit under och säger sig följa.

Nordeas vd Christian Clausen svarade bland annat att banken har en policy som gäller leverantörer och sedan i höstas finns även ett nytt upphandlingssystem med striktare krav.

Vad gäller projektet i Tasmanien så finns inget åtagande. Banken skulle självklart inte finansiera ett projekt som bränner ned urskog, det skulle strida mot de principer man skrivit under. Och för att följa de principer och riktlinjer som banken tagit på sig att följa så har man exempelvis ett trettiotal experter till hjälp och genomför bland annat miljökonsekvensanalys inför investeringsbeslut.

”Det här är svåra områden, men vi gör allt vad vi kan för att bli bättre”, sa Christian Clausen.

Mest drama skapade dock punkt 17 på dagordningen (som vi för övrigt kom fram till efter 2,5 timme på en alldeles för obekväm stol). Svenska statens förslag om att inte betala rörliga ersättningar till Nordeas ledande befattningshavare presenterades med ett välformulerat anförande som avslutades med ett konstaterande av att 2009 års prestation av vd och höga chefer i banken var outstanding, trots att det skett under ett år när ledningen helt avstått från bonus…

Styrelseledamoten Björn Wahlroos menade istället att det är orimligt att inte kunna belöna ledningen utifrån deras prestation.

”För att använda ett mycket svenskt argument för rörliga ersättningar, så tycker jag helt enkelt att det är rättvist”, sa han till publiken som drog på smilbanden.

Efter lapp-röstning och en kvarts paus för rösträkning kom resultatet: Ingen institutionell ägare ställde sig bakom statens förslag.

Vid det laget hade halva publiken redan traskat hem och en halvtimme senare mötte även vi andra den tvekande våren i luften.

PS. Dagens roligaste var Hans Dalborgs pall vid talarstolen. Han skämtade till och med om den själv!