Insnöad med Arnold

För en gång skull tänker jag göra exakt som SL säger dvs stanna hemma! Jag har varken, snöskor, skidor eller tillgång till tomtens släde och har därför inte så mycket att välja på.  Inte för att det gör så mycket. Inte så länge bredbandet och elektriciteten strömmar välvilligt. Dessutom tänker jag bege mig till Kalifornien via telefonkonferens.

Min insnöade balkong

Vi håller på med ett spännande projekt på Folksam just nu. Det går ut på att vi gör en djupdykning bland de största energi och oljebolagen i syfte att kartlägga om vår hypotes stämmer att det är i denna kategori företag den största satsningen på förnyelsebar energi bedrivs. Vi detaljstuderar ungefär 70 stora bolag, läser hållbarhetsredovisningar och studerar webbsidor och rapporter. Vi pratar med NGO:s som Greenpeace och WWF. Läser nyhetsbrev och artiklar. Det är ett riktigt hästjobb och det kommer så småningom att resultera i ett förslag till strategi. En viktig komponent är de telefonkonferenser vi genomför med bolagen. En sak är tydlig och det är att dessa bolag i många fall orsakar koldioxidutsläpp i klass med ett medelstort europeeiskt land. De är själva problemet samtidigt som de också sitter på lösningarna.

2008 bestämde Guvernör Schwarzenegger att  2020 ska 33%  den energi som energibolagen producerar ska vara förnyelsebar.  Kolla gärna in Kaliforniens energikommissions hemsida.  (Särskillt om du heter Andreas och jobbar i Stockholm city.) Här säger man :

Den viktigaste förändringen av Kaliforniens energipolitik under de senaste två åren och under de senaste decennierna, är den genmensamma överenskommelse sominnebär att Kalifornien måste agera för attminska sina utsläpp av växthusgaser, i syfte attminska effekterna av klimatförändringarna.

Den svenska motsvarigheten Energimyndigheten uttrycker sig mer försiktigt:

Energimyndigheten strävar efter en helhetssyn som tydliggörsambandet mellan energifrågorna och samhällets olika delar.

Vårt mål är att bidra till:

  • att klimatmålet uppfylls
  • en ökning av förnybara energislag
  • mer effektiv energianvändning
  • en säker och trygg energiförsörjning
  • ökad kommersialisering av goda affärsidéer

Jag tycker personligen att det är mer klös i Arnolds myndighet. Sverige har förvisso ett bättre utgångsläge än Kalifornien. Den svenska vattenkraften har gjort att vi redan idag ligger på nästan 50 procent i förnyelsebar energi. Glorian solkas dock av att svenska folkets eget energibolag verkar leva ett helt eget liv där det inte är lika viktigt med förnyelsebar energi.