Kärleken och kvoteringen är blind

I styrelserummen domminerar herrarna. Detta retar en del och oroar ännu fler.  Jag tillhör dem som oroar mig. Jag bryr mig därför att de beslut som fattas i bolagens styrelser  spelar stor roll för näringslivets utveckling. finanskrisen är det senaste mycket påtagliga exemplet på vad som kan hända om inte företagen styrs med sans och förnuft.  All organisationsforskning visar att  dvs blandade grupper i det långa loppet fattar bättre beslut än homogena.  Naturligtvis är  en relevant egen erfarenhet av företagsledning av stor betydelse men det är inte tillräckligt för att skapa det bästa laget. Att systematiskt välja och välja ut personer av ett visst kön är ett rätt säkert sätt att skapa en systematisk skevhet. Detta måste vi ändra på. Hur detta ska göras finns det inget självklart svar på.

Lagstadgad kvotering är ett utmärkt redskap om man vill ha ett snabbt resultat.  Norge har haft det i flera år Spanien har precis börjat.

Självreglerad kvoteringhar nästan samma effektivitet. Det tillämpas redan idag i många företag. Problemet med frivillig kvotering är att det endast används när ett rekryteringsbehov uppstår. Skälet till detta är mänskligt. De allra flesta är eniga om att jämställdhet är eftersträvansvärt men få är villiga att ge upp sitt uppdrag för att göra det möjligt.

Kvotering i sig är blind för kompetens. Kvotering utan kompetensvärdering ändrar bara en siffra på ett papper.

Lösningen är, som jag ser det, att varje styrelse, valberedning och ledningsgrupp tar kompetensfrågorna på betydligt större allvar genom att:

  • lägger maktfrågorna åt sidan
  • utvärderar sitt eget arbete
  • tar konsekvenser av sina misslyckanden
  • identifierar sina styrkor och svagheter
  • aktivt arbetar för att identifiera den kompetens som saknas
  • inse att den perfekta ledamoten inte alltid finns bland den egna bekantskapskretsen
  • kvalitetssäkra rekryteringsprocesserna

Tidigare i kväll deltog jag i en sk webbinare – en skön combo av telefon- och webbkonferens – på temat mångfald. I denna deltog ett stort antal representanter för fond och pensionsförvaltare från Brasilien, via USA till Europa. I denna krets växer förändringskravet. 

Nu ska jag lägga datorn åt sidan och twittra en stund istället. SVT Debatt ska behandla kvoteringsfrågan. Det andra ämnet är tydligen spökjakt. Kanske ligger ämnena närmare varandra än vad man kan tro.

UPPDATERING

Nyamko Sabuni säger att moderaterna är fega som svängt i kvoteringsfrågan. Hon menar att de gjort detta bara för att “straffa” näringslivet.  Är det så? Tja, hon sitter väl i regeringen så hon borde känna till en del.  Det är dock ett ganska märkligt uttalande som tyder på att  hon tycker att det är ett straff att få in kvinnor i bolagsstyrelserna. Men hallå, om det är så att kvinnor tillför kompetens hur kan det då vara ett straff?

Peggy B hotar att avgå om kvotering införs.  Då är det kanske ett straff att behöva dela styrelsebord med annat än män?