Hållbart värdeskapande – rapporten!

Nu är det klart! Idag publicerade investerargruppen, bakom Hållbart värdeskapande, resultatet av enkätundersökningen som i höstas skickades ut till ordförande i Stockholmsbörsens 100 största bolag.

Hållbart_vädeskapande_org

Resultaten kan du läsa mer om här

Och rapporten kan laddas ned här

Nu är det upp till var och en av de 15 investerarna att själva välja hur informationen vi fått ta del av ska användas.

För Folksamgruppen så handlar det främst om ett hjälpmedel i dialogen med de företag vi har innehav i. Under vårens bolagsstämmor så kommer vi också att utgå ifrån resultaten när vi ställer våra frågor till bolagens vd och ordförande.

Bland annat är det intressant att bonussystemen inte är kopplade till hållbarhetsfrågor. En del företag säger att brister i uppförandekod leder till uppsägning. Andra att det kan leda till avdrag på den rörliga lönen. Men vi saknar moroten i hållbarhetsfrågorna. Mål för hållbarhetsarbetet och uppföljning av dessa mål med koppling till belöningssystemen, det skulle jag vilja se mer av. Som det är idag så verkar det i många bolag endast finnas disciplinära åtgärder, så som uppsägning, när det handlar om exempelvis uppförandekoder. Men som alla vet krävs det mycket för att en person ska bli uppsagd. Och då talar vi egentligen om lagbrott, inte brott mot exempelvis en uppförandekod.

Att följa lagstiftningen är inget hållbarhetsarbete, och bolag som hävdar det har mycket kvar att göra.

Undersökningen visar även att många företag har ett seriöst miljö- och klimatarbete. Men att bara hälften av företagen har strukturerad uppföljning och målstyrning inom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter är talande. Det har av naturliga skäl blivit stort fokus på miljö, och nu hoppas vi att företagen tar sina nya erfarenheter vidare inom det övriga hållbarhetsarbetet.

Ps. Självklart har Folksam också svarat på enkäten. Svaren hittar du här: Enkätsvar Folksam