Generna inför rätta

I veckan beslutade Högsta domstolen i USA att pröva ett fall i Kalifornien där ett domstolsbeslut 2007 förbjöd försäljningen av Monsantos genetiskt modifierade alfalfa-groddar, tills USDA (amerikanska jordbruksdepartementet) fullföljt en miljökonsekvensbeskrivning.

I centrum för stämningen är det Monsantos genmodifierade alfalfa-utsäde som utformats för att vara resistent mot Monsantos bekämpningsmedel Roundup. Alfalfa används i stor utsträckning som djurfoder i USA.

Alfalfa pollineras av bin och det har gjort att jordbruksorganisationer är oroliga för att det kan det ställa till långtgående problem i det amerikanska ekologiska jordbruket. Man menar också att detta kan tvinga konventionella jordbrukare att byta till Monsantos bekämpningsmedel.

Detta är första gången USA: s regering har någonsin gjort en fördjupad miljöanalys för någon GM-gröda. Utslaget kommer att bli viktigt eftersom det blir avgörande för hur liknande fall kan komma att hanteras i framtiden. Användningen av genmodifierade grödor har ökat kraftigt under de senaste åren och detta har också gjort att man använder mer och mer bekämpningsmedel.

Bönder och miljöförespråkare är oroliga över att bekämpningsmedlet kommer att bli omöjligt att få bort, och att den utbredda användningen kommer att försämra mark, vatten och luft. Ju mer jordbruket är beroende av bekämpningsmedel för att skydda sina grödor, desto mer motståndskraftiga kan skadedjuren komma att bli, och då krävs nya, allt starkare bekämpningsmedel nästa odlingssäsong.

Genmodifierade grödor är ett svårt kapitel. Å ena sidan finns det stor oro hos många för vilka konsekvenser det kan medföra, å andra sidan ökar produktiviteten i jordbruket väsentligt. Det är också svårt att hävda att det är farligt att äta genmodifierade växter. EU-kommissionen har låtit ett stort antal forskare gå igenom en lång rad forskningsrapporter om GM-grödor och dess produkter två gånger. Slutsatsen blev densamma vid båda tillfällena: ”GM-livsmedel är lika säkra eller säkrare än motsvarande konventionella livsmedel”.

I Folksam har vi inget generellt kriterium som utesluter företag som sysslar med genmodifierade växter. Vi följer dock frågan noggrant och ställer krav på de företag vi investerar i att de ska hantera frågan ansvarsfullt och att de ska respektera olika länders rättsliga bedömning av frågan.